Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Světový den vody

Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec. Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma.

V roce 2014 to bylo téma Voda a energie, rok poté Voda a udržitelný rozvoj. Letos (2016) je hlavním mottem Voda a pracovní místa.

Ultrafiltrace Karlovy Vary

Karlovy Vary mají v České republice unikátní technologii na úpravu pitné vody

Více než třetina obyvatel Karlovarského kraje je zásobena pitnou vodou z  Oblastního vodovodu Karlovarska. Vodu do tohoto systému dodává z 90% úpravna vody Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Na této v Karlovarském kraji největší úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy pitné vody o nový stupeň: ultrafiltraci. Jde o technologii, která je ve světě na vzestupu, avšak v České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně. Pomyslnou pásku před čerstvě dokončenou stavbou slavnostně přestřihl za Karlovarský kraj Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které bylo investorem, a  za město Karlovy Vary primátor Petr Kulhánek, který je také místopředsedou tohoto sdružení bezmála sta členských obcí.

Voda v zahraničí. Kde je lepší pít raději tu balenou?

Cestujete rádi do zahraničí a lákají vás i exotické destinace? V tom případě byste si kromě dobrého cestovního pojištění měli probrat i zásady, které se týkají pití vody. Můžete díky tomu předejít nepříjemným zdravotním komplikacím.

Plavidla se spalovacími motory na Vranov stále nemohou

Nově vydaná vyhláška Ministerstva dopravy ČR, týkající se stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, sice povoluje provoz malých plavidel se spalovacími motory na vodní nádrži Vranov, avšak tato je vodním zdrojem chráněným ochranným pásem, což provoz plavidel vylučuje.

Obyvatelé Znojemska se dočkali kvalitnější vody

Kvalitnější pitná voda začíná v těchto dnech proudit z kohoutků u více jak 50 tisíc obyvatel a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna vody ve Znojmě, která během jednoho roku vyrobí téměř 3 mil. m3 pitné vody.

Nový generální ředitel podniku Povodí Odry

Novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry byl dne 1. 11. 2014 ministrem zemědělství jmenován Ing. Jiří Pagáč.

Sucho a nedostatek vodních zdrojů v ČR bude řešit meziresortní pracovní skupina

Meziresortní skupina složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, výzkumných pracovišť a státních institucí bude do budoucna společně řešit problémy sucha a nedostatku vodních zdrojů v České republice.

SOVAK: Nový systém regulace cen vody zvýší byrokracii pro obce i občany

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který předpokládá přesun kompetencí týkajících se regulace cen vodného a stočného na Energetický regulační úřad (ERÚ), zvýší podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) administrativní zátěž pro vodohospodářské podniky, města, obce a zejména konečné zákazníky, kteří by ve finále nesli náklady na zřízení a provoz regulace. 

Úpravna vody se rozběhne po dvou letech

Během úterý 6.5.2014 začne postupně úpravna vody Hradec Králové - Orlice dodávat pitnou vodu do vodovodní sítě. Od září roku 2012 prošla úpravna rozsáhlou modernizací. V rámci její rekonstrukce došlo zejména ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému.

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo ve spolupráci s ministrem financí, ministrem zemědělství, ministrem životního prostředí a ministrem dopravy "Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství".

ČEZ šetří vodou, „vypije“ jí o polovinu méně než v roce 2001

Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ, a. s., od roku 2001 vytrvale klesá. V jaderných elektrárnách se snížila o 64 %, v klasických zdrojích o 38 %. Celkově tak elektrárny ČEZ spotřebují téměř o polovinu pitné vody méně ve srovnání s dobou před 13 lety. Vyplývá to z výstupů hospodaření s vodami v ČEZ, a. s.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody