{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

01 Obecná třída

 • 01 31 Technické výkresy
 • 01 34 Výkresy ve stavebnictví

13 Armatury a potrubí

 • 13 00 Potrubí, všeobecně
 • 13 05 Uložení potrubí
 • 13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

64 Plasty

 • 64 64 Plastové potrubní systémy

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

 • 72 10 Zeminy, popisy a klasifikace
 • 72 21 Pojiva na bázi cementu
 • 72 31 Betonové a železobetonové trouby a tvarovky

73 Navrhování a provádění staveb

 • 73 00 Navrhování staveb, všeobecně
 • 73 12 Betonové konstrukce, navrhování
 • 73 24 Betonové konstrukce, provádění
 • 73 30 Zemní práce
 • 73 66 Vodovody

75 Vodní hospodářství

 • 75 00 Vodní hospodářství. Základní normy
 • 75 01 Vodní hospodářství. Názvosloví
 • 75 02 Vodní hospodářství. Výpočty
 • 75 09 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl
 • 75 24 Nádrže a zdrže
 • 75 50 Vodárenství. Všeobecné normy
 • 75 51 Vodárenství. Odběr a jímání vody
 • 75 52 Vodárenství. Úprava vody
 • 75 53 Vodárenství. Úprava čerpání vody
 • 75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí
 • 75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech
 • 75 56 Vodárenství. Chemické výrobky používané pro úpravu vody v bazénech
 • 75 57 Výrobky pro úpravu vody
 • 75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody
 • 75 59 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Inovace při úpravě vody dvoustupňovou separací

Pod pojmem úprava vody rozumíme soubor technologických procesů, kterými se mění vlastnosti vody na úroveň požadovanou spotřebitelem. Kvalita vody musí vyhovovat především způsobu použití. Z tohoto hlediska lze vodu rozdělit na vodu pitnou, užitkovou a provozní. Všechny tyto druhy vod musí splňovat určité požadavky dané platnými normami.