{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Odborné články

Časopis Vodovod.info přijímá k publikaci článků na téma z oboru vodárenství, úpravy vody, odvodnění a čištění odpadních vod či příbuzných oborů. K publikaci jsou přijímány následující typy článků:

  • recenzované články,
  • odborné a tématické články – obsahově přínosné články pro čtenáře časopisu nekomerčního charakteru, mohou být sponzorovány.

Recenzované články

Původní vědecké, praktické nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměření do příslušné sekce časopisu (např. „Vodárenství“) a dále jsou označeny jako "recenzováno". O přijetí či nepřijetí článku k publikaci rozhoduje redakční rada časopisu, která dále doporučí vhodné recenzenty. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v sekci Pokyny pro autory.

Odborné nerecenzované články

Časopis přijme ke zveřejnění i články odborného charakteru (tématické), které nepředstavují původní vědecké a přehledové statě, avšak jsou svým obsahem hodnotné pro čtenáře. Podmínky pro přijetí a publikaci takových článků platí obdobně jako u výše popsaných recenzovaných článků, avšak tyto nejsou podrobovány recenznímu řízení.

Může se jednat o články např. popisující realizaci vodohospodářského díla či shrnující určitou problematiku.


 

Podmínky publikace článků komerčního charakteru jsou popsány v části Firemní prezentace.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody