Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Úpravna vody se rozběhne po dvou letech

Během úterý 6.5.2014 začne postupně úpravna vody Hradec Králové - Orlice dodávat pitnou vodu do vodovodní sítě. Od září roku 2012 prošla úpravna rozsáhlou modernizací. V rámci její rekonstrukce došlo zejména ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému.

Během úterý 6.5.2014 začne postupně úpravna vody Hradec Králové - Orlice dodávat pitnou vodu do vodovodní sítě.

Od září roku 2012 prošla úpravna rozsáhlou modernizací. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která je jejím vlastníkem, investovala do rekonstrukce více než 130 mil.Kč. V rámci její rekonstrukce došlo zejména ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému. Komplexní testy a zapracování nových technologií jsou hlavním motivem pro spuštění úpravny vody v tomto roce. Dalším důvodem je pak povinnost respektovat v jarním období limity týkající se možnosti odběru podzemních vod v chráněné oblasti Litá Mokré.

„Letošní suchá zima se samozřejmě projevuje i na zásobách vody, které se obvykle vytvářejí v Orlických horách v podobě sněhu. Hladina podzemních vod je nejnižší za posledních 10 let. I proto v letošním roce necháme úpravnu spuštěnou déle než obvykle, předpokládáme, že v chodu bude až do července," říká Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti.

V dodávkách pitné vody odběratelům tvoří upravená voda z řeky Orlice necelou polovinu celkového množství. Druhá polovina je i v průběhu spuštění úpravny tvořena vodou z podzemních zdrojů z oblasti Náchoda, Pardubic a Litá-Mokré. Po smíchání těchto dvou podílů dochází k mírnému poklesu tvrdosti vody dodávané do hradecké vodovodní sítě.

Hradecká úpravna byla postavena na počátku 60. let minulého století a až do roku 1997 dodávala standardně pitnou vodu do vodovodní sítě královéhradeckého regionu. Od tohoto roku slouží výhradně jako záložní zdroj, pro zajištění její provozuschopnosti je spouštěna minimálně jedenkrát ročně. V posledních dvou letech nebyla spuštěna vůbec.

V úpravně prochází voda několika stupni úpravy, pro jednoduchou představu je to nejprve předozonizace (dezinfekce surové vody ozónem), poté flotace (separace kalu), následuje filtrace vody na pískových filtrech, doozonizace, filtry s aktivním uhlím a nakonec hygienizace chlorem.

Voda vyrobená v úpravně vody splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky o pitné vodě č. 252/2004 Sb. Na její kvalitu dohlíží při pravidelných rozborech nejen provozovatel, ale také Krajská hygienická stanice Hradec Králové.

Zdroj: Královéhradecká provozní, a.s.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody