Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Plzeň zahájila rekonstrukci a modernizaci úpravny vody

V Plzni začala koncem měsíce září modernizace úpravny vody na Homolce. Stavba za 1,1 miliardy korun má zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon současného zařízení. Na rekonstrukci získala Plzeň z Fondu soudržnosti Evropské unie 674 milionů korun, dalších 40 milionů dostane ze Státního fondu životního prostředí. Modernizace má skončit 31. března 2016.

V Plzni začala koncem měsíce září modernizace úpravny vody na Homolce. Stavba za 1,1 miliardy korun má zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon současného zařízení. Na rekonstrukci získala Plzeň z Fondu soudržnosti Evropské unie 674 milionů korun, dalších 40 milionů dostane ze Státního fondu životního prostředí. Modernizace má skončit 31. března 2016.

„Pro Plzeň je rekonstrukce a modernizace úpravny klíčovým projektem města. Zajistit zásobování našich občanů pitnou vodou a zvyšovat její kvalitu je pro nás prioritou,“ prohlásil primátor Martin Baxa.

Dlouhodobě významným a častým problémem razantní a rychlé změny jakosti surové vody z řeky Úhlavy je srážková činnost, proto je cílem projektu zajistit kvalitu pitné vody a stanovit výkon úpravny vody na maximálně 1 000 litrů za sekundu.

Od roku 2011 má plzeňská úpravna vody výjimku krajské hygienické stanice. „Voda je sice pitná, ale pokud by se úpravna nerekonstruovala, obtížně bychom získávali další výjimku,“ konstatoval primátor Baxa a připomněl získání evropské dotace, jejímž prostřednictvím město zaplatí 60 procent nákladů.

Návrh koncepce rekonstrukce úpravny vody byl zpracován v roce 2007. „Stanovil čtyři základní doporučení, a to změnu výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled, doplnění a opravu technologické části úpravny vody, tedy strojních a elektrických zařízení, stavební úpravy, které souvisejí s doplněním technologické linky úpravny vody, rekonstrukce a sanace stavebních konstrukcí a v neposlední řadě zajištění kvality pitné vody v parametrech daných vyhláškami,“ uvádí Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

S ohledem na rychlé a nutné řešení bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude postupovat tak, aby především zajistila kvalitu pitné vody. Náklady na realizaci byly vyčísleny na 1,1 miliardy korun. Městu se podařilo na modernizaci úpravny vody získat z evropského Fondu soudržnosti 674 milionů korun a ze Státního fondu životního prostředí dalších 40 milionů.

Zdroj: Vodárna Plzeň

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody