Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Světový den vody

Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec. Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma.

V roce 2014 to bylo téma Voda a energie, rok poté Voda a udržitelný rozvoj. Letos (2016) je hlavním mottem Voda a pracovní místa.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody