Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Obyvatelé Znojemska se dočkali kvalitnější vody

Kvalitnější pitná voda začíná v těchto dnech proudit z kohoutků u více jak 50 tisíc obyvatel a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna vody ve Znojmě, která během jednoho roku vyrobí téměř 3 mil. m3 pitné vody.

„Úpravna vody byla pětačtyřicet let v nepřetržitém provozu bez výraznějších zásahů do stavební a technologické části. Vodovodní řady byly staré i sto let. Většina vodojemů byla vybudována před více než 40-ti lety. Díky tomu jsme na Znojemsku měli problémy s kvalitou pitné vody, zejména co se týče trichlormethanu, objevoval se také zápach po chloru nebo zvýšený obsah železa,“ přiblížil důvody nákladné rekonstrukce Ing. Zdeněk Jaroš, ředitel znojemské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Díky špatnému technickému stavu úpravny vody byly ohroženy také dodávky vody pro lidi ve Znojmě a okolí. „Vloni v únoru jsme řešili havárii, kdy zatekla voda do rozvodny, zůstali jsme 6 hodin bez elektřiny, na suchu se ocitl vodojem Návrší. Abychom zajistili vodu pro lidi, bylo nutné provizorně propojit dvě tlaková pásma, takže výpadek dodávek vody nastal pouze v omezeném rozsahu“ doplnil Jaroš.

Rekonstrukce úpravny vody, osmi vodojemů, nových šesti kilometrů vodovodní sítě a opravy dalších více jak pěti kilometrů stávajícího vodovodu začaly v dubnu loňského roku. Stála téměř 450 milionů korun, 85% této částky činila dotace Evropské unie. V listopadu letošního roku byla stavba uvedena do zkušebního provozu. „Díky novým prvkům v úpravě vody, k nimž patří například chloraminace, použití UV lamp, filtrů s aktivním uhlím a ztvrzování se ke spotřebitelům dostane kvalitnější pitná voda. Předpokládáme, že se také sníží ztráty vody díky výměně starých řadů a sanaci objektů,“ uvedl Jaroš. Při rekonstrukci se totiž ukázal například únik vody z vodojemu Návrší, kde byla prasklá komora vodojemu.

Podle starosty Znojma Ing. Vlastimila Gabrhela se jedná o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí v regionu. „Pitná voda je pro nás mnohdy samozřejmostí. Málokdo si ale uvědomuje, kolik lidské práce a speciálních technologií je potřeba, aby se dostala k lidem neustále ve stejné kvalitě a dostatečném množství,“ řekl.

Zkušební provoz projektu potrvá rok. Během něj bude možné porovnat přínos technických a stavebních řešení v praxi.

Zajímavosti k rekonstrukci úpravny vody Znojmo

Cíl rekonstrukce: Zajištění kvality pitné vody pro bezmála 50 tisíc obyvatel Znojemska díky celkové rekonstrukci úpravny vody ve Znojmě, výstavba vodovodní sítě v délce 6,15 km, oprava vodovodní sítě v délce 5,7 km včetně rekonstrukce osmi vodojemů skupinového vodovodu Znojmo.

Zahájení stavby: 1.4.2013

Předpokládané ukončení: 20.12.2015

Celkové uznatelné náklady: 455 mil. Kč

Dotace EU: 386 mil. Kč

Dotace SFŽP: 23 mil. Kč

Zdroj: VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody