Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Karlovy Vary mají v České republice unikátní technologii na úpravu pitné vody

Více než třetina obyvatel Karlovarského kraje je zásobena pitnou vodou z  Oblastního vodovodu Karlovarska. Vodu do tohoto systému dodává z 90% úpravna vody Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Na této v Karlovarském kraji největší úpravně se dokončil projekt rozšíření úpravy pitné vody o nový stupeň: ultrafiltraci. Jde o technologii, která je ve světě na vzestupu, avšak v České republice se jedná o její první využití na takto velké úpravně. Pomyslnou pásku před čerstvě dokončenou stavbou slavnostně přestřihl za Karlovarský kraj Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které bylo investorem, a  za město Karlovy Vary primátor Petr Kulhánek, který je také místopředsedou tohoto sdružení bezmála sta členských obcí.

„Již před čtyřmi roky jsme společně s provozovatelem, Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, zahájili na úpravně Březová, pocházející z 80. let minulého století, její postupnou modernizaci. Byla vyměněna dosloužilá technologická zařízení, dále se zvýšila automatizace provozu. S tím jsme se nespokojili a chtěli jsme úpravnu rozšířit o zařízení, které by pomohlo odstranit problémy způsobované sezónními výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice a zároveň by bylo spolehlivým řešením pro případ, že by bylo v budoucnu nutné kvůli nedostatku vody v nádrži využít náhradní zdroj, například řeku Ohři,“ vysvětlil Josef Hora.

„Po zvážení možností jsme došli k rozhodnutí použít v ČR dosud nevyzkoušené membránové filtry. Rozhodnutí to bylo přelomové, protože jsme si byli vědomi, že se při realizaci projektu budeme muset spoléhat především na schopnosti vlastních technických a provozních pracovníků. Ti se s výhodou mohli poučit u našeho akcionáře, mezinárodní vodárenské skupiny SUEZ, která má s ultrafiltrací bohaté zkušenosti. Naše společnost si tak mohla troufnout být projektantem a hlavním dodavatelem celé stavby," vysvětlil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

Membránové technologie jsou velmi účinné při čištění povrchové vody a dnes jsou oprávněně považované za technologie budoucnosti v oblasti úpravy pitné vody i čištění odpadních vod. Sice jsou založené na prosté mechanické filtraci vody přes různé typy membrán, ale nesmírně složité je zajistit jejich důkladné praní, které je možné jen při jeho dokonalé automatizaci.

„Ultrafiltrační membrána spolehlivě zachytí patogenní organismy až do velikosti virů. Dále jsou z vody odstraněny veškeré nerozpuštěné látky vč. látek způsobující zákal. Na druhé straně však umožňuje průchod rozpuštěného vápníku a hořčíku, tedy pro lidský organismus nezbytných látek. Voda je po ultrafiltraci zdravotně zabezpečená a dodatečná desinfekce chlórem může být snížena na minimum,“ doplnil Josef Drechsler, technolog, člen realizačního týmu.

Projekt se na úpravně připravoval již od roku 2013.„ Nejdříve jsme se důkladně seznámili s různými typy membránových technologií a také se zkušenostmi z jejich provozu. Pro rozhodování o nejvhodnějším typu membrán pro podmínky úpravny Březová jsme vytvořili zmenšený model ultrafiltrační jednotky, na kterém jsme prováděli řadu testů. Po jejich vyhodnocení jsme mohli vybrat dodavatele filtračních modulů a navrhnout uspořádání celé jednotky, včetně vlastního softwaru na její řízení. Důležitou součástí projektu byla optimalizace celého procesu úpravy vody a s tím související přestavba části stávající technologie,“ upřesnil Jiří Doubrava, další člen týmu.

V současné době probíhají závěrečné testy před uvedením technologie do zkušebního provozu. Náklady na projekt dosáhly zhruba 45 milionů Kč. Investice byla plně hrazena z vlastních prostředků sdružení.

„Těší mě, že Karlovy Vary jsou prvním českým městem, jehož obyvatelé budou užívat pitnou vodu upravenou touto nejmodernější technologii. Do budoucna se tím zvýší spolehlivost dodávky kvalitní pitné vody nejen pro obyvatele města, ale i celého karlovarského regionu,“ uvedl závěrem primátor Kulhánek.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody