Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Statistické údaje 2010

sklenice_s_jahodou_Pixmac000075714963

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici statistické údaje z ročního zpracování výkazů - VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody - rok 2010.

Česko pije z vodovodu

Ach ne! Porouchal se výtah. Musíte balíky vody zase vytáhnout do bytu po schodech. No co, stejně jste kvůli práci nestihli zajít do posilovny a vidina doušku inspirovaného přírodou Vám dodá sílu šlapat. I my jsme znali tento příběh.

Kdo má kontrolu nad cenou vody v Česku?

Radnice rozprodaly městské vodovody, aby získaly milióny. A tím se připravily o miliardy. Reportéři ČT na téma české vodárenství.

 

Části kampusu chybí pitná voda

Uběhly necelé dva měsíce od slavnostního otevření Univerzitního kampusu a je čím dál tím více zřejmé, že než se vychytají všechny „mouchy“, ještě to chvíli potrvá. Velké teplo, špatná doprava, nefunkční přístroje v laboratořích, ačkoliv jsou zbrusu nové… A teď se k tomu všemu ještě přidala nepitná voda v některých pavilonech.

Kam se hrabe plyn a elektřina? Nejvíce zdraží voda

Ceny energií rostou, ale stále větší díl z rodinného rozpočtu si ukrajují také náklady na vodu. Ta od nového roku zdražila v průměru o 4 %, v některých městech však ceny povyskočily až o třetinu. Podívejte se, o kolik vzroste cena ve vašem regionu a kolik za kubík vody v letošním roce zaplatíte?

Přehodnocení zásob podzemních vod ve vybraných oblastech České republiky

Dne 26. listopadu 2010 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na 1. etapu projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemních vod. Řešení projektu potrvá pět let a jeho cílem je přehodnotit zásoby podzemních vod na jedné třetině území České republiky. Součástí projektu je i příprava metodické a organizační platformy pro systémové přehodnocování zásob podzemních vod každých šest let, jak to v souladu s pravidly Evropské unie určuje příslušná národní legislativa – vodní zákon a předpisy na něj navazující.

 

První virtuální konference v oboru

Společnost PennWell, vydavatel časopisů WaterWorld, Industrial WaterWorld, and Water & Wastewater International magazines, organizuje zcela ojedinělou akci – kompletně virtuální konferenci.

Vírský oblastní vodovod dokončen

Dne 30. září 2010 ve 14 hodin se uskuteční slavnostní uvedení do provozu 3. etapy Vírského oblastního vodovodu: přivaděč Leskava – Moravany.

Rizika ve vodním hospodářství 2010

Fakulta stavební VUT v Brně pořádá druhý běh odborné konference s mezinárodní účastí na téma "Rizika ve vodním hospodářství".

Celoživotní vzdělávání

Ústav vodního hospodářství obcí a Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Fakulty stavební VUT v Brně pořádají kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu. Nabízené kurzy jsou zařazeny do systému vzdělávání ČKAIT. Informace o jednotlivých kurzech jsou dostupné na stránkách pořádajících organizací.

Zpráva TIC o vodárenství v ČR

Transparency International - Česká republika (TIC) dne 18.8. zveřejnila studii nazvanou "Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?" popisující často neprůhledné postupy při privatizaci vodárenských společností v České republice a jejich důsledky. Více informací v tiskové zprávě.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody