Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Městské vody 2023

Městské vody 2023

5.-6.10.2023, Velké Bílovice

První oznámení o konferenci:

Ve dnech 5.-6.10.2023 se uskuteční 23. ročník mezinárodní konference a výstavy Městské vody 2023. 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Porovnání výstupů z metodiky k určování životnosti vodovodních trub ze šedé litiny s výstupy ze střednědobých plánů obnovy

Během studia současného stavu řešení daného problému bylo zjištěno, že dosud nebyla vytvořena metodika, umožňující technicky zanalyzovat trubní materiál ze šedé litiny. Metodika, která by z technické analýzy trubního materiálu ze šedé litiny určovala aktuální, a predikovala budoucí životnost trubního úseku vodovodního potrubí.  Navržená a níže popsaná metodika je zpracována do programové aplikace. Výpočet aktuální a predikované životnosti je na základě multikriteriálního rozhodování.