Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo ve spolupráci s ministrem financí, ministrem zemědělství, ministrem životního prostředí a ministrem dopravy "Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství".

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství vychází též z požadavku Evropské komise k čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro příští programovací období v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na zavedení nezávislé regulační instituce. Tento požadavek zakotvila vláda České republiky do svého programového prohlášení ze dne 12. února 2014, kde se mj. uvádí, že vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, např. formou ustavení centrálního regulátora v této oblasti v rámci Energetického regulačního úřadu.

V úvodu materiálu je popsán současný stav regulace cen ve vodárenství. Varianty navrhovaných řešení obsahují popis stavu, výhody a rizika návrhu včetně uvedení právních předpisů, které by se musely novelizovat. Cílem je zajistit čerpání finančních prostředků z fondů EU, stanovit jednoznačná pravidla a podmínky soutěže na vodárenském trhu, motivovat vlastníky vodohospodářského majetku k jeho obnově s cílem zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti, stanovit účinnějšího institucionálního rámce regulace cen v oblasti vodárenství a standardů vodohospodářských služeb s cílem ochrany spotřebitele a nakonec vypracovat státní vodohospodářské koncepce.

Návrh uvažuje celkem čtyři varianty institucionálního řešení regulace:        

  • Varianta č. 0 -  zachování stávajícího stavu
  • Varianta č. 1 -  zachování stávajícího stavu s vytvořením koordinačního subjektu
  • Varianta č. 2 – začlenění regulace cen vody do systému ERÚ
  • Varianta č. 3 -  zřízení nového nezávislého regulačního úřadu

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) vnímá velmi negativně aktuální snahu o zásadní změnu regulace oboru vodovodů a kanalizací. Stanovisko sdružení je dostupné na níže uvedeném odkazu.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody