Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

ČEZ šetří vodou, „vypije“ jí o polovinu méně než v roce 2001

Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ, a. s., od roku 2001 vytrvale klesá. V jaderných elektrárnách se snížila o 64 %, v klasických zdrojích o 38 %. Celkově tak elektrárny ČEZ spotřebují téměř o polovinu pitné vody méně ve srovnání s dobou před 13 lety. Vyplývá to z výstupů hospodaření s vodami v ČEZ, a. s.

Celkem 570,5 tisíc m3 pitné vody odebraly v roce 2013 výrobní provozy klasických elektráren společnosti ČEZ, a. s. Ve srovnání s více než 918 tisíci m3 v roce 2001 jde o 38% pokles. V jaderných provozech se od roku 2001 snížila spotřeba pitné vody dokonce o 64 %na 192,8 tisíc m3. Celkově je tak spotřeba pitné vody v klasických a jaderných elektrárnách ČEZ ve srovnání se stavem před třinácti lety na zhruba poloviční úrovni.

Spotřeba povrchové (technologické) vody v klasických elektrárnách klesla ve stejném období z 99,4 milionu m3 na 79,6 milionu m3, úspora tak činí 19,7 procenta. O dramatických 43 %, ze 390,1 tisíce m3 na 112,6 tisíc m3, klesla také spotřeba podzemní vody. Klasické elektrárny ČEZ vyprodukovaly v roce 2013 celkem 28 miliard kWh elektřiny a 263 milionů GJ tepla.

Odběr povrchové (technologické) vody v jaderných elektrárnách sice stoupl o 57 % na 85,2 milionů m3, stalo se tak ovšem za průběžného růstu produkce elektřiny a tepla v Dukovanech a Temelíně na více než dvojnásobky hodnot z roku 2001. Jaderné elektrárny loni vyrobily 30,7 miliard kWh elektřiny a 326 milionů GJ tepla.

„Voda je jednou z důležitých vstupních surovin pro výrobu, a proto optimalizaci její spotřeby věnujeme velkou pozornost. Vedle nesporného ekologického významu jde také o podstatný aspekt ekonomický,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize Správa ČEZ, a. s.

Průměrná spotřeba pitné, povrchové (technologické) vody a vody pro průtočné chlazení činila loni v klasických elektrárnách 15,543 m3/MWh. V případě produkce tepla se jednalo o 1,662 m3/GJ. Průtočné chlazení se kvůli povaze provozů a využívaných technologií provádí pouze v elektrárnách Hodonín, Mělník a v teplárně Dvůr Králové. Celkem zde bylo v roce 2013 využito 356 milionů m3 vody pro průtočné chlazení.

Průměrná spotřeba pitné a povrchové (technologické) vody v jaderných zdrojích byla loni na úrovni 2,773 m3/MWh. V případě produkce tepla se jednalo o 0,261 m3/GJ.

 

Zdroj: Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody