Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

První virtuální konference v oboru

Společnost PennWell, vydavatel časopisů WaterWorld, Industrial WaterWorld, and Water & Wastewater International magazines, organizuje zcela ojedinělou akci – kompletně virtuální konferenci.

Konference s názvem VirtualH2O se uskuteční 22. února 2011 a kromě virtuálně prezentovaných přednášek se bude současně konat i doprovodná výstava - jak jinak než virtuální. Vše se odehraje uvedeného dne v prostoru internetu na základě předem nahraných sekvencí. Již nyní si můžete prohlédnout virtuální místo konání.

Témata konference VirtualH2O jsou zásobování pitnou vodou, odkanalizování, vodní hospodářství obcí a průmyslu, management vodárenských společností.

Za hlavní výhodu konference lze označit NULOVÉ náklady na cestování.

Více na stránkách Virtual H2O Conference 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody