Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Části kampusu chybí pitná voda

Uběhly necelé dva měsíce od slavnostního otevření Univerzitního kampusu a je čím dál tím více zřejmé, že než se vychytají všechny „mouchy“, ještě to chvíli potrvá. Velké teplo, špatná doprava, nefunkční přístroje v laboratořích, ačkoliv jsou zbrusu nové… A teď se k tomu všemu ještě přidala nepitná voda v některých pavilonech.

Lucie Janků

 

Uběhly necelé dva měsíce od slavnostního otevření Univerzitního kampusu a je čím dál tím více zřejmé, že než se vychytají všechny „mouchy“, ještě to chvíli potrvá. Velké teplo, špatná doprava, nefunkční přístroje v laboratořích, ačkoliv jsou zbrusu nové… A teď se k tomu všemu ještě přidala nepitná voda v některých pavilonech.

 

Uživatelé kampusu si mohli v poslední době všimnout vylepených cedulek na toaletách, které mají za úkol je zpravit o faktu, že voda tekoucí z kohoutků není pitná. Tento problém se týká šesti nových pavilonů zelené etapy, konkrétně A11, A13, A14, A15, A19 a A20, kde sídlí převážně medici a přírodovědci.

 

Problémy s vodou byly hlášeny průběžně již od června a července, kdy se do nových pavilonů začali stěhovat první uživatelé. Stěžovali si především na zápach a chuť vody.

 

Nejde prý o neobvyklou situaci u nových staveb. Dlouhodobě nepomohl ani dvojnásobný proplach potrubí, a tak byla celá záležitost předložena k reklamačnímu řízení. Byly provedeny rozbory vody na strategicky vytyčených místech v kampusu a výsledkem bylo zjištění, že v šesti pavilonech voda nevyhovuje kritériím a musí být označena za nepitnou.

 

Ještě stále se neví, kde je problém a kdo za něj zodpovídá. V dnešních dnech se tudíž pracuje na zjištění příčiny stavu vody. Masarykova univerzita ale jen nečeká na vyjádření generálních dodavatelů a zapojila do řešení také nezávislou odbornou firmu se zkušenostmi při řešení podobných problémů. V týdnu od dvaadvacátého listopadu proběhnou zpřesňující odbory a podle specialistů bude podrobnější diagnostika trvatdva až tři týdny.

 

{source}
<!-- Kontextová reklama Sklik -->
<div id="sklikReklama_32345"></div>
<script type="text/javascript">
    var sklikData = { elm: "sklikReklama_32345", zoneId: 32345, w: 400, h: 250 };
</script>
<script type="text/javascript" src="http://c.imedia.cz/js/script.js"></script>
{/source}

Přesnější diagnostika potíží s vodou bude ještě několik týdnů trvat. Studentům se současná situace samozřejmě nelíbí a o (ne)pitné vodě na kampuse se vede mnoho debat. „Velice mě tento problém překvapuje. Obzvlášť to, že se o něm studenti dozvěděli až dva měsíce po oficiálním otevření kampusu a spousta z nich tuto vodu pila i předtím. Myslím, že je to opravdu velký nedostatek,“ myslí si Nikol, studentka Přírodovědecké fakulty, která na kampusu tráví spoustu času.

 

Ředitel Správy Univerzitního kampusu Bohunice Pavel Brančík se k problému vyjadřuje: „Bohužel se s podobnými problémy potýká nejeden investor při uvádění nových staveb do provozu a nyní musíme nastalou situaci řešit také.“ Do doby, než se odborníci doberou příčiny špatné kvality vody, musí si studenti nosit vlastní pití, využít některý z automatů na nápoje, anebo si dojít napustit pitnou vodu do jiné části kampusu.

 

Autor

Lucie Janků
Převzato z LeMUr.mu

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody