Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Celoživotní vzdělávání

Ústav vodního hospodářství obcí a Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství Fakulty stavební VUT v Brně pořádají kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu. Nabízené kurzy jsou zařazeny do systému vzdělávání ČKAIT. Informace o jednotlivých kurzech jsou dostupné na stránkách pořádajících organizací.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody