Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Procesní měření Hach Lange
Procesní měření Hach Lange

Procesní měření na ÚV Štítary

V rámci projektu rekonstrukce vodárenské soustavy v regionu Třebíčsko byla v letech 2007-2009 kompletně modernizována úpravna vody Štítary. Součástí projektu bylo osazení obou technologických linek úpravny a vybraných vodojemů kontinuální měřicí technikou HACH LANGE.

Přípojkou vodovod nekončí

Právě naopak – za přípojkou, která je vymezena úsekem mezi odbočením z veřejného vodovodního řadu a vodoměrem, začíná další systém – vnitřní vodovod. Vnitřní vodovod rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám. Všechny tři zmíněné systémy, tedy veřejný vodovod, vodovodní přípojky i vnitřní vodovody jsou navrhovány, prováděny a provozovány podle zcela odlišných zásad a předpisů.

Jezírko

Zahradní jezírka dočišťuji užitkovou vodu

I přes masivní podporu ze strany evropských rozvojových programů zůstává pro relativně velkou část, především malých obcí, kanalizace nedosažitelným snem, mimo jiné i díky velké finanční náročnosti ze strany obecních úřadů. Velká část majitelů domů v takovýchto obcích pak sáhla z různých - ekonomických, provozních i ekologických důvodů – po domovní čistírně odpadních vod. Kam však s vodou, která z takové domovní čistírny vytéká?

Elektrogalvanizací proti ztrátám u vodních systémů

Podle světových statistik dosahují ztráty u vodních systémů způsobené korozí ve většině zemí kolem 4 % ve vztahu k hrubému národnímu produktu. Je to natolik alarmující zjištění, že se nad ním začínají stále více zamýšlet nejen vodohospodáři u dálkových rozvodů vody, ale i ekonomové a technici průmyslových podniků a v neposlední řadě i majitelé rodinných domů či bytů.

TwinOxide - nová technologie přípravy stabilního roztoku oxidu chloričitého

V uplynulém roce se do rukou české vodárenské veřejnosti dostal nový alternativní (bezreaktorový) způsob přípravy oxidu chloričitého – technologie TwinOxide®. Tato technologie nepoužívá generátor ani jiná podobná zařízení a nabízí velmi široké možnosti uplatnění nejen ve vodárenství.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody