Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Zahradní jezírka dočišťuji užitkovou vodu

I přes masivní podporu ze strany evropských rozvojových programů zůstává pro relativně velkou část, především malých obcí, kanalizace nedosažitelným snem, mimo jiné i díky velké finanční náročnosti ze strany obecních úřadů. Velká část majitelů domů v takovýchto obcích pak sáhla z různých - ekonomických, provozních i ekologických důvodů – po domovní čistírně odpadních vod. Kam však s vodou, která z takové domovní čistírny vytéká?

I přes masivní podporu ze strany evropských rozvojových programů zůstává pro relativně velkou část, především malých obcí, kanalizace nedosažitelným snem, mimo jiné i díky velké finanční náročnosti ze strany obecních úřadů. Velká část majitelů domů v takovýchto obcích pak sáhla z různých - ekonomických, provozních i ekologických důvodů – po domovní čistírně odpadních vod. Kam však s vodou, která z takové domovní čistírny vytéká?

Kam s odpadní vodou?

Pokud by se majitel nemovitosti s domovní čističkou rozhodl vodu vypouštět do podzemních či povrchových vod – například do odvodu dešťové kanalizace, podléhá jeho jednání povinnostem provozovatele vodního díla. Mimo jiné to znamená, že majitel musí mít zpracován na domovní čistírnu projekt a musí disponovat vodoprávním rozhodnutím příslušného úřadu, který zároveň i provoz kolauduje a vyhodnocuje i jeho zkušební provoz. Existuje však možnost, jak s vyčištěnou vodou pracovat přímo na pozemku, a nikam ji nevypouštět. Pokud totiž spojíte domovní čistírnu se zásobníkem na vyčištěnou vodu, kterou následně použijete k zálivce, nejedná se vodní dílo a tudíž je papírování výrazně snazší. Jendou z možností, jak vyčištěnou vodu na pozemku „skladovat“ je i okrasné zahradní jezírko.

Zahradní jezírka nejsou jen na okrasu

Zahradní jezírka se v poslední době stala velmi častým a oblíbeným prvkem v budovaných zahradách, mimo jiné pro svou estetiku i variabilitu, se kterou prakticky jakýkoli tvar jezírka zapadne do zahrady přirozeně a nenásilně. Technologie, které se dnes pro zahradní jezírka používají, zvládají udržet vodu celoročně čistou a průzračnou, a nejinak tomu může být i v případě, že se takové jezírko používá i jako nádrž pro vodu vycházející z domovní čistírny. Je třeba však myslet na to, že i když voda vychází z domovní čistírny vyčištěná, hovoříme zde stále o vodě relativně bohaté na živiny, především pak na fosfor. Je tedy třeba při budování takového jezírka myslet na to, že hladina fosforu v takové nádrži bude vyšší než u běžného jezírka a bude tedy nutné jen nějak odstraňovat. I přes nebývalý rozvoj technologií čištění vody pro zahradní a koupací jezírka zůstává stále velmi účinným a zároveň velmi levným způsobem použití vyšších vodních rostlin pro „vytěžení živin“ vody z jezírka

Zahradní jezírko jako kořenová čistírna

Při budování takového jezírka je třeba myslet na to, že v něm budou větší plochy vyšších vodních rostlin – rákosu, orobince, kvetoucích kosatců a dalších druhů. Čím větší pak plocha bude, tím snáze se nám bude voda v jezírku udržovat v dobrém stavu, a to i přesto, že do ní stále dotéká voda z domovní čistírny. Vodu z jezírka samozřejmě můžeme použít pro zálivku okrasných i užitkových rostlin a keřů na zahradě, a je tedy třeba počítat s kolísáním vodní hladiny v jezírku. Drobné kolísaní však vodním rostlinám nevadí, ba naopak jsou na něj z přírody zvyklé. Každý podzim je třeba nať vyšších rostlin pokosit, a tím z nádrže odstranit v biomase akumulované živiny. Takovýto bio odpad pak můžeme likvidovat třeba jako posekanou trávu – a není nic snazšího než si na zahradu pořídit kompostér a starat se likvidaci bez nutnosti odpad někam odvážet.

O další dočišťování vody se pak může postarat filtrace pro zahradní jezírko, je třeba počítat s volbou trochu výkonnější, než doporučuje výrobce – přeci jen dopouštíme relativně dost úživnou vodou. Nikdy asi nedosáhneme takové kvality vody, jako u koupacích nebo zahradních jezírek dopouštěných vodovodní nebo dešťovou vodou, ale esteticky může taková nádrž zapadnout do zahrady přirozeně a nenásilně.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody