Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Elektrogalvanizací proti ztrátám u vodních systémů

Podle světových statistik dosahují ztráty u vodních systémů způsobené korozí ve většině zemí kolem 4 % ve vztahu k hrubému národnímu produktu. Je to natolik alarmující zjištění, že se nad ním začínají stále více zamýšlet nejen vodohospodáři u dálkových rozvodů vody, ale i ekonomové a technici průmyslových podniků a v neposlední řadě i majitelé rodinných domů či bytů.
Podle světových statistik dosahují ztráty u vodních systémů způsobené korozí ve většině zemí kolem 4 % ve vztahu k hrubému národnímu produktu. Je to natolik alarmující zjištění, že se nad ním začínají stále více zamýšlet nejen vodohospodáři u dálkových rozvodů vody, ale i ekonomové a technici průmyslových podniků a v neposlední řadě i majitelé rodinných domů či bytů.

Dnes už je známa řada metod, které více či méně komplexně dokážou zabránit tvorbě usazenin u vodních systémů, případně likvidují i starší krusty, a v některých případech působí i proti korozi.

V poslední době jsou v popředí především fyzikální metody úpravy vody, které mohou působit už na vstupu rozvodů pitné vody a které tak chrání před nepříznivými účinky celou regulační soustavu, agregáty i jednotlivé systémy a spotřebiče, jež vodu využívají. I u nás jsou v tomto směru už určité zkušenosti s magnetickou úpravou vody.

Novinkou, která slibuje další pokrok v úpravě vody, je metoda elektrogalvanizace, osvědčená v západních zemích už u řady různě rozsáhlých aplikací. Její účinek spočívá na elektrogalvanickém principu, vyvolaném při průtoku vody mezi zinkovou anodou a mosazným pláštěm, s vývojem napětí 0,7 až 1 V. Po konstrukční stránce zde jde o mosaznou mezivložku do potrubí o světlosti od 1/4" až do 24", nazývanou výrobcem ION Scale Buster, která se do potrubí napojuje šroubením nebo přírubovým spojem. Z anody, obtékané uvnitř pouzdra vodou, jsou galvanickým procesem uvolňovány částečky zinku, rozměrově v oblasti nanometrů, které na sebe vážou částečky jak vápníku a hořčíku, tak i dalších prvků stopově ve vodě obsažených. Z původní jehličkovité formy krystalů Ca, která byla jednou z příčin pevného ulpívání Ca na vnitřním povrchu potrubí i všech následných zařízení na regulaci a využití vody, se tak vytváří při 15násobném nárůstu objemu kulovitá forma, snadno unášená vodou. Ta působí při své cestě potrubím i brusným efektem a odstraňuje tak už dříve usazený vodní kámen. Vyššímu brusnému účinku dopomáhá i turbulence proudu vody, získaná průtokem vody teflonovými, vhodně tvarovanými vložkami, které zinkovou anodu ve vkládaném článku obklopují. Pokud se článek vkládá do již provozovaného potrubí, dochází k odstranění starých krust už po několika měsících a na čistém povrchu vytváří pak průtok kulovitých Ca částic už jen tenkou ochrannou protikorozní vrstvu. Taková ochranná protikorozní patina vzniká i při montáži do nového vodního systému.

Mezi výhody úpravy vody elektrogalvanizací patří i samočinný dlouhodobý průběh procesu, kdy jedinou nutnou operací je po čase doplnění novou zinkovou anodou, případně výměna článku po vyčerpání původní, postupně rozpouštěné anody. Taková potřeba nastává v závislosti na tvrdosti vody až po několika letech.

Zdravotní nezávadnost

Elektrogalvanická úprava vody nijak zásadně nemění složení obsahu vody, a nepůsobí tedy nikterak rušivě ani ve vztahu k lidskému organismu, pro který vápník a hořčík, ale i zinek mají své opodstatnění. Vápník s hořčíkem jsou prvky ze zdravotního hlediska potřebné, a to pro jejich příznivý vliv na kardiovaskulární systém, vápník působí na stavbu kostí? příznivě působí i zinek, základ pro tvorbu enzymů. Jeho nedostatek má vliv např. na vypadávání vlasů, lámání nehtů či na různá kožní onemocnění. Doporučená hodnota pro obsah Zn v pitné vodě je 5 mg/l, systémem Scale Buster přichází maximálně 0,05 mg/l Zn. Z lékařského hlediska je doporučována konzumace zinku pro dospělé osoby ve výši denní dávky 12 až 15 mg.

{source}
<!-- Kontextová reklama Sklik -->
<div id="sklikReklama_32345"></div>
<script type="text/javascript">
    var sklikData = { elm: "sklikReklama_32345", zoneId: 32345, w: 400, h: 250 };
</script>
<script type="text/javascript" src="http://c.imedia.cz/js/script.js"></script>
{/source}

Úprava vody elektrogalvanizací je předmětem německého a evropského patentu. Spolkové ministerstvo Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung jí v rámci RWTÜV udělilo i vrcholné certifikační označení GS a v německy mluvících zemích je zatím i největší počet jejích aplikací. K současnému datu ji firma ISB WaterTec GmbH zavedla už ve více než 40 000 případech, a to od jednotlivých bytových či domovních rozvodů až po dálkové a podnikové sítě. O účinnosti metody svědčí nejen řada referencí, například i od tak renomovaných firem, jakými jsou Siemens, ABB, Bosch, Allianz, Commerzbank, Thyssen Krupp, Mannesmann, Rigips, Bayer, Danfoss nebo Wacker Chemie, ale i zájem z jiných zemí. Pro asijské aplikace tak koupila provozní práva Korea, která uskutečnila už řadu aplikací ve své zemi a v Japonsku. Prostřednictvím pražské Průmyslové informační agentury se připravuje užití i v České republice.

SIONEX plus CZ, s.r.o. Galvanická úprava vody

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody