Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vnitřní vodovod

Přípojkou vodovod nekončí

Právě naopak – za přípojkou, která je vymezena úsekem mezi odbočením z veřejného vodovodního řadu a vodoměrem, začíná další systém – vnitřní vodovod. Vnitřní vodovod rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám. Všechny tři zmíněné systémy, tedy veřejný vodovod, vodovodní přípojky i vnitřní vodovody jsou navrhovány, prováděny a provozovány podle zcela odlišných zásad a předpisů.

Právě naopak – za přípojkou, která je vymezena úsekem mezi odbočením z veřejného vodovodního řadu a vodoměrem, začíná další systém – vnitřní vodovod. Vnitřní vodovod rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám. Všechny tři zmíněné systémy, tedy veřejný vodovod, vodovodní přípojky i vnitřní vodovody jsou navrhovány, prováděny a provozovány podle zcela odlišných zásad a předpisů.

Vnitřní vodovod rozvádí vodu z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje k výtokovým armaturám. Všechny tři zmíněné systémy, tedy veřejný vodovod, vodovodní přípojky i vnitřní vodovody jsou navrhovány, prováděny a provozovány podle zcela odlišných zásad a předpisů. Soubor těchto činností označujeme souhrnně jako instalatérské práce Praha.

Stavební normy a předpisy, široká nabídka materiálů a technologií dnes prakticky vylučují možnost, že by majitel domu, bytu či jiného stavebního objektu, který nemá vzdělání a dostatečnou praxi v oboru, byl schopen provést instalace vody, kanalizace, vytápění nebo plynu s dodržením všech zákonných předpisů a zároveň kvalitně a za rozumnou cenu. Velmi rozumné je svěřit tuto činnost vodoinstalatérům.

Základní předpisy

Dimenzování potrubí vnitřních vodovodů vychází z výpočtových průtoků, průtočných rychlostí a tlakových ztrát v potrubí a zařízeních. Výpočet je prováděn podle relativně nové národní normy ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, která je platná od srpna 2007. Tato norma nahradila starší normu ČSN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov z roku 1985. Kromě toho je používána evropská norma ČSN EN 806, která má celkem pět částí: všeobecně, navrhování, dimenzování potrubí – zjednodušená metoda, montáž, provoz a údržba.

Materiály

Mezi materiály používané dnes pro vnitřní vodovody patří především plasty a měď, méně často už nerezová nebo pozinkovaná ocel. Poslední jmenovaný materiál má značné sklony ke korozi a zanášení a požívá se spíše tam, kde je vyžadována požární odolnost. Nerezová ocel je naopak velmi kvalitní, avšak drahý materiál.

Z plastových potrubí je nejrozšířenější potrubí z polypropylenu (PPR), polybutenu (PB), síťovaného polyetylénu (PE-X), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Používají se také vícevrstvé materiály – s hliníkovou vložkou, se skelnými vlákny, aj.

U těchto materiálů jsou používány rozlišné způsoby spojování, které instalatéři ovládají. Trubky a armatury jsou vzájemně spojovány závity, svary, fúzí, lepením, tvarovkami či na přírubu.

Kvalifikovaný instalatér nutný

V podstatě můžeme přijmout fakt, že žádná stavba, ač občanská či jiná, se dnes neobejde bez vnitřního vodovodu. Požadavky kladené dnes na vodoinstalace jsou tak rozsáhlé a kladou vysoké nároky na odbornost navrhování i realizace, že je téměř nemožné zvažovat provedení vodoinstalací, vnitřních kanalizací, systémů vytápění i rozvodů plynu svépomocí ze strany stavebníků – majitelů domů. Kromě toho dnes dostupná široká škála materiálů a technologií vyžaduje povolat pro tento úkol profesionála vodoinstalatéra. Jenom tak může být zajištěno odvedení kvalitní práce za optimální cenu a se zárukou správné funkce provozovaného systému.

Navíc kvalitní vodoinstalatér je vždy schopen nabídnout celou škálu úkonů spojených s domovními instalacemi. Pod pojmem instalatérské práce si nelze představit pouze montéra s hasákem, nýbrž tým profesionálů, kteří zpracují projekty vodoinstalací, provedou montáže vodoinstalací, vyřeší opravy vodoinstalací i akutní havárie a v neposlední řadě si poradí i s rekonstrukcí vodoinstalací.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody