{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

01 Obecná třída

 • 01 31 Technické výkresy
 • 01 34 Výkresy ve stavebnictví

01 OBECNÁ TŘÍDA

01 31 Technické výkresy

 • ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla, 013104
 • ČSN EN ISO 13567-2  Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci, 013104
 • ČSN 01 3107 Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení, Třídicí znak: 013107, Účinnost od: 1.1.1982
 • ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů, 013110
 • ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů, 013111
 • ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka, 013112 
 • ČSN ISO 128-1 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled, 013114 
 • ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, Třídicí znak: 013114, Účinnost od: 1.7.2004
 • ČSN ISO 128-30 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů, 013114 
 • ČSN ISO 128-40 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů, 013114 
 • ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení, Třídicí znak: 013130, Účinnost od: 1.9.2005

01 34 Výkresy ve stavebnictví

 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, Třídicí znak: 013420, Účinnost od: 1.8.2004
 • ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, Třídicí znak: 013450, Účinnost od: 1.3.2006
 • ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu, Třídicí znak: 013462, Účinnost od: 1.1.1995

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody