{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

73 Navrhování a provádění staveb

 • 73 00 Navrhování staveb, všeobecně
 • 73 12 Betonové konstrukce, navrhování
 • 73 24 Betonové konstrukce, provádění
 • 73 30 Zemní práce
 • 73 66 Vodovody

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

73 00 Navrhování staveb, všeobecně

 • ČSN ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny, Třídicí znak: 730000, Účinnost od: 1.8.2006

73 12 Betonové konstrukce, navrhování

 • ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Třídící znak: 731201, účinnost 1.12.2006
 • ČSN 73 1209 Vodostavebný betón – zrušeno – náhrada ČSN 206-1 (732403)

73 24 Betonové konstrukce, provádění

 • ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, Třídící znak:   732403, účinnost 1.10.2001
 • ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí – zrušeno – náhrada ČSN 206-1 (732403)

73 30 Zemní práce

 • ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, Třídicí znak: 733050, Účinnost od: 1.9.1987, Změny: *a 5.91, *2 4.99

73 66 Vodovody

 • ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody, Třídicí znak: 736615, Účinnost od: 1.5.1981. Neplatná, nahrazeno ČSN 75 5115.
 • ČSN 73 6650 Vodojemy, Třídicí znak: 736650, Účinnost od: 1.7.1986
 • ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, Třídicí znak: 736660, Účinnost od: 1.7.1985, Změny: *1 11.94, *Z2 4.06
 • ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně, Třídicí znak: 736660, Účinnost od: 1.8.2002

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody