{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

13 Armatury a potrubí

  • 13 00 Potrubí, všeobecně
  • 13 05 Uložení potrubí
  • 13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

13 ARMATURY A POTRUBÍ

13 00 Potrubí, všeobecně

  • ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN, Třídicí znak: 130009, Účinnost od: 1.11.2006
  • ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky, Třídicí znak: 130010, Účinnost od: 1.7.1990, Změny: a 12.90
  • ČSN EN ISO 6708 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN, Třídicí znak: 130015, Účinnost od: 1.12.1996
  • ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny, Třídicí znak: 130072, Účinnost od: 1.8.1991

13 05 Uložení potrubí

  • ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek, Třídicí znak: 130555, Účinnost od: 1.5.1991

13 20 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných

  • ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody, Třídicí znak: 132070, Účinnost od: 1.8.2007

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody