Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Čistírny Gonap jsou řešením pro obce i domy

Modulové čistírny odpadních vod, které nabízí firma Gonap spol. s r.o. v několika různých provedeních, jsou určené k čištění splaškových odpadních vod pocházejících z rodinných domů, bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů apod. Představují ideální řešení pro likvidaci odpadních vod při decentralizovaném uspořádání systému odkanalizování.

Po technologické stránce se jedná o čistírny pracující na principu nízkozatěžované aktivace, a to s částečnou či úplnou stabilizací kalu. Čistírny pracují buď kontinuálně (klasické uspořádání) či diskontinuálně (SBR). V aktivační části je odpadní voda provzdušňována pomocí aeračních pryžových elementů. Čističky jsou vybaveny řízením programovatelným automatem či spínacími hodinami. Součástí čističek je i zařízení odvodňování stabilizovaného kalu, dmychadlo, elektro-ventily, aj.

Čistírny jsou provedeny jako kompaktní zařízení určené pro instalaci v budově či pod zemí. Konstrukce je kompletně celoplastová, u větších modelů je možné provést akumulační část z železobetonu.

Velikostně jsou čistírny vhodné jak pro jednotlivé nemovitosti až po malé obce. Výrobní program zahrnuje čistírny odpadních vod několika velikostních kategorií od 2 až po 5000 ekvivalentních obyvatel. Je tak možné vybrat nejvhodnější zařízení pro rodinný dům, rekreační objekt, sportovní areál či celou obec a zajistit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje znečištění.

Odborníci z firmy Gonap poskytují k dodávaným čistírnám odpadních vod komplexní služby – od odborného návrhu, dopravu a uvedení zařízení do provozu až záruční a pozáruční servis. Firma Gonap spol. s r.o. je certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000 a spolupracuje dlouhodobě s různými organizacemi v oblasti vývoje a inovací.

Správný návrh čistírny je klíčovým předpokladem pro její spolehlivý provoz. Čistírna musí být velikostně přizpůsobena množství osob na čistírnu napojených, stejně tak i na místní podmínky. Provoz dodávaných čistíren je plně automatický a bezproblémový i v zimním období, přičemž jsou kladeny minimální nároky na údržbu.

Čističky Gonap garantují vysokou kvalitu vyčištěné odpadní vody, kterou lze při splnění legislativních podmínek opětovně použít třeba pro zalévání zahrady.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody