Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kam a jak umístit vodoměr

Vodoměr musí být osazen na každé vodovodní přípojce, a to jako součást vodoměrné sestavy. Vodoměrná sestava se umísťuje do vodoměrné šachty nebo přímo na vyhrazené místo v budově (objektu).

Vodoměrná sestava se skládá nejméně z uzávěru před vodoměrem, vodoměru, uzávěru za vodoměrem, ochranné jednotky a vypouštěcí armatury. Uzávěr za vodoměrem plní funkci hlavního uzávěru vnitřního vodovodu. Mezi vodoměr a uzávěry se často navrhuje uklidňující kus potrubí o délce podle pokynů výrobce vodoměru.

Osazení vodoměru na vodovodní přípojce neukládá zákon přímo, avšak oděr vody bez vodoměru fakticky není možný. Povinností odběratele vody z veřejného vodovodu je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

V šachtě nebo v budově

Ohledně umístění vodoměru jsou obvykle uplatňovány následující zásady:

  • u podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostor,
  • u podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů v případě, že délka části vodovodní přípojky uložené v soukromém pozemku od hranice připojované nemovitosti je maximálně 10 m,
  • u podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do vodoměrné šachty v případě, že délka části vodovodní přípojky na soukromém pozemku je delší než 10 m. Vodoměrná šachta musí být umístěna do 2 m za hranicí veřejného prostranství,
  • u nepodsklepeného objektu se vodoměr osazuje vždy do vodoměrné šachty, jejíž umístění je shodné s předchozím bodem. Vodoměrná šachta může být provedena na pozemku nebo v podlaze objektu.

Přesné podmínky pro umístění vodoměru se mohou lišit v závislosti na podmínkách daných místním provozovatelem vodovodu, které je potřeba respektovat.

Montážní poloha

V případě umístění vodoměru uvnitř budovy je třeba volit takové umístění, aby k vodoměru byl vždy volný přístup, má být na suchém a větraném místě, nejdále 2 m od obvodového zdiva a současně 0,2-1,2 m nad podlahou a nejméně 0,2 m ode zdi. Pokud je vodoměr vsazen do výklenku ve zdi, pak je vhodné dodržet minimální rozměry výklenku: výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m.

Pro správnou funkci vodoměru je také nezbytné dodržet montážní pokyny výrobce. Jedná z důležitých podmínek je montážní poloha, která je buď horizontální nebo vertikální.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody