Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Padesát milionů korun do největší beskydské úpravny vody

Na konci dubna byl zahájen významný investiční projekt, jehož cílem je zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody z údolní nádrže Šance na vodu pitnou. Na jedné straně dojde ke snížení provozních nákladů souvisejících se zpracováním kalu při výrobě pitné vody, díky nasazení nové technologii odvodňování kalu budou také zmenšeny dopady na životní prostředí. Dojde totiž ke snížení produkce odpadu při výrobě pitné vody.

Při úpravě surové vody na vodu pitnou dochází k produkci kalové vody. Ta vzniká zejména při regeneraci (praní) pískových filtrů. Ty slouží k zachycování nerozpuštěných látek a sedimentů vyskytujících se v povrchové vodě. Tato kalová voda se dále zpracovává a prochází procesem oddělení pevné a kapalné části,“ popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kal je v současnosti po smísení s vápenným hydrátem, který zvyšuje účinnost procesu, dále odvodňován v komorovém kalolisu. Strojně odvodněný kal sypké konzistence je poté likvidován. Během rekonstrukce bude opotřebovaný kalolis nahrazen odstředivkou. Místo vápenného hydrátu bude pro zlepšení odvodnitelnosti využito nižší množství polymerního flokulantu Toto srážedlo na sebe navazuje pevné částice, čímž dochází k jejich lepší oddělitelnosti od kapalné fáze. Dojde ke snížení produkce kalu a zvýšení podílu sušiny v něm.

Součástí stavby je také související rekonstrukce elektroinstalace budovy kalového hospodářství, rekonstrukce strojně-technologické části (potrubní rozvody, mísící nádrže, flokulační stanice) a stavební opravy objektů kalového hospodářství.

„Projekt za padesát milionů korun bude dokončen v roce 2018. Ale to, že to s investiční aktivitou v oblasti Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému v regionu myslíme vážně, dokazuje také to, že jsme nedávno dokončili modernizaci strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí. Ta vyšla na sto třicet milionů korun. Pro Úpravnu vody Nová Ves chystáme významný modernizační projekt v dalších letech,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Úpravna vody Nová Ves je druhou největší úpravnou pitné vody společnosti SmVaK Ostrava. Má výrobní kapacitu až 2 200 litrů za sekundu a zásobuje pitnou vodou obce a města na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku. Voda z ní směřuje také do polského města Jastrzębie – Zdrój.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody