Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Užíváte vodu ze studny? Nechte si pravidelně dělat rozbory vody

Vodu, kterou používáme k pití, ale také k vaření, přípravě jídel a nápojů, k péči o tělo či k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, označujeme pojmem pitná voda. At už pitná voda pochází z jakéhokoliv zdroje, je velmi důležité znát její kvalitu, resp. složení.

Pokud odebíráme vodu z veřejného vodovodu, tzv. od vodárny“, zde si můžeme být jisti, že voda svou jakostí odpovídá požadavkům, které na pitnou vodu klade vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Pokud ale voda pochází z jiných zdrojů, zejména z domovních studní, pak je zcela na zodpovědnosti uživatele, aby se zajímal o kvalitu vody, kterou pije. Studniční voda používaná pro pitné účely musí splňovat naprosto stejné požadavky jako pitná voda od vodárny.

Vyhledejte akreditovanou laboratoř

Rozbor vody je nejlépe zajistit u akreditované laboratoře, které ručí za metodicky správně provedené rozbory a jejich přesnost. Rozbor vody v Praze u akreditované laboratoře lze objednat kdykoliv, stejně tak v dalších městech jako Brno či Plzeň. Působnost akreditovaných laboratoří je celorepubliková, odběr a rozbor vzorků vody ve vaší domácnosti, domku nebo firmě, ať už se nachází kdekoliv. Vzorek vody většinou dodává sám zákazník, ale akreditované laboratoře nabízejí i službu navíc – samotný odběr vody a dopravu do laboratoře.

Krácený nebo úplný rozbor vody

Rozbory pitné vody jsou prováděny v rozsahu základním, kráceném či úplném. Rozdíl je především v počtu ukazatelů a samozřejmě i v ceně. Zatímco krácený rozbor zahrnuje 23 kazatelů jakosti vody, úplný pak 62 ukazatelů. Rozbor vody lze provést pro pitnou vodu, studniční vodu či teplou vodu.

Účelem rozboru vody je zjistit složení vody v daných ukazatelích a v případě pitné vody prokázat její zdravotní nezávadnost. V případě domovních studní, kde je voda používána jako pitná, se doporučuje provést základní rozbory vody alespoň jednou ročně.

Rozbor odhalí problémy s vodou

Pokud je při rozboru vody odhalena nadlimitní (nežádoucí) přítomnost některých látek, pak je zcela na místě konzultovat možnosti úpravy vody s odborníky. Prvotní konzultaci poskytnou pracovníci akreditovaných laboratořím, případně doporučí vhodného odborníka. Úprava vody je velmi rozvinutý obor a lze říci, že upravit lze jakékoliv vlastnosti vody, tak aby splňovala požadavky na užívání.

Rozbory vody ze studny lze doporučit provádět pravidelně či vždy, pokud má uživatel nějaké pochybnosti o kvalitě vody. Rozbor vody od akreditované laboratoře je taktéž nezbytným a platným podkladem při kolaudaci stavby zásobované vodou ze studny.

 

Sponzorováno

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody