Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Jaké procesy se uplatňují při úpravě vody

Při úpravě vody dochází často ke kombinaci různých technologických postupů. O způsobu úpravy vody rozhoduje vždy kvalita surové vody a účel, pro který se voda upravuje.

Nejčastěji je požadovaným výstupním produktem voda pitná sloužící pro fyziologickou potřebu (pití a vaření) a hygienickou potřebu obyvatelstva. Dále může být úpravnou vody vyráběna voda užitková, která má podobný charakter jako voda pitná, avšak v některých charakteristických ukazatelích nemusí mít striktně dodrženy parametry vody pitné. Třetím druhem je voda pro speciální využití – voda, která naopak oproti vodě užitkové musí mít v určitých parametrech přísnější limity, než voda pitná. Zde se jedná například o vodu po demineralizaci, vodu změkčenou, či vodu s různým typem zušlechtění, využitelnou například v průmyslu.

Při úpravě vody jsou využívány technologické procesy založené na fyzikálních, chemických či biologických principech. Nejčastěji používanými postupy jsou však ty založené na chemických reakcích v kombinaci s fyzikální separací.

Základem úpraven vody obvykle bývá filtrace v různém provedení (např. otevřená nebo tlaková), které většinou předchází určitý způsob chemické předúpravy. V případě horší kvality surové vody může být řazeno více filtračních stupňů za sebou či je nejprve zařazeno usazování a pak filtrace. Pokud jsou nároky na jakost vyrobené vody vysoké, pak může být zařazena například reverzní osmóza.

Chemická předúprava, která byla zmíněna výše, je v procesu úpravy vody velmi důležitý krok. Cílem je totiž zajistit lepší upravitelnost vody na filtrech. Například koloidní částice, které se vyznačují velikostí v řádech nanometrů až mikrometrů, by nebylo možné z vody odstranit bez chemického procesu zvaného koagulace.

Tečkou na každé úpravně vody vyrábějící pitnou vodu je hygienické zabezpečení. Tradičním činidlem, které je pro tyto účely používáno, je plynný chlór. Ten však již v dnešní době má řadu konkurentů, mezi nimi oxid chloričitý či chlornan sodný, dále se čím dál více uplatňují bezchlórová dezinfekční činidla jako ozón či UV záření.

 

Sponzorováno

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody