Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kruhová tuhost

Kruhová tuhost

Kruhová tuhost je fyzikální parametr používaný pro vyjádření odolnosti pružných trubek proti deformaci od vnějšího zatížení případně od vnitřního podtlaku.

Kruhová tuhost je fyzikální parametr používaný pro vyjádření odolnosti pružných trubek proti deformaci od vnějšího zatížení případně od vnitřního podtlaku. Kruhová tuhost označovaná jako SN nebo SN má fyzikální rozměr N.m-2 a je udávaná obvykle v kN.m-2.

Kruhová tuhost je používána u plastových trubek z PE a PVC a také u sklolaminátu místo pevnosti v tlaku. U plastových trubek z běžných materiálů je totiž za normálních teplot a při plynulém zatěžování prakticky nemožné dosáhnout destrukce. Na rozdíl od tuhých trubek může pružná plastová trubka reagovat na zatížení deformací.

Pevnost trubek v tlaku se používá u tuhých trub (např. beton, kamenina), kdy se stanovuje zatížení způsobující destrukci.

Tuhost trubky vyjadřuje vztah mezi použitým materiálem (modulem pružnosti), tloušťkou stěny a velikostí jejího průměru. Je tedy závislá na trubním materiálu, jeho složení a vlastnostech trubní stěny. U plnostěnných trubek je závislá na tloušťce stěny, u trubek se strukturovanou stěnou pak na tloušťce jednotlivých vrstev trubní stěny, případně na počtu, výšce a tloušťce žeber. Platí, že čím větší je tloušťka stěny trubky, tím větší je tuhost, naopak s větším průměrem trubky tuhost klesá.

Trubka s vyšší kruhovou tuhostí se při stejném zatížení deformuje méně, než trubka o nižší kruhové tuhosti.

Kruhová tuhost se měří a udává podle normy ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti. Zkoušená trubka se při zkoušce předepsaným způsobem konstantní rychlostí stlačí o povolenou deformaci (3%), přičemž se měří potřebná síla. Následně se podle vzorce stanoví hodnota SN. Kruhová tuhost SN tedy vyjadřuje sílu potřebou pro vyvození 3% deformace.

Je nutné si uvědomit, že výsledná deformace trubky uložené v zemi je dána spolupůsobením vlastností trubního materiálu a také způsob uložení trubky v zemi (zde má vliv provedené hutnění obsypu). Hodnota SN stanovená laboratorně je samozřejmě stanovena bez tohoto spolupůsobení.

Hodnota kruhové tuhosti stanovená pro daný výrobek v laboratoři slouží pro zatřídění trub do několika tříd jmenovité tuhosti SN2, SN4, ... SN16. Trubka ve třídě SN4 vykazuje tedy kruhovou tuhost 4 kN.m-2. U sklolaminátového potrubí je kruhová tuhost udávána v běžném rozsahu 630-20000 N.m-2.

V nabídce trubních materiálů lze nalézt trouby v každé třídě PN (jmenovitý tlak) v kombinaci s různou tuhostní třídou SN.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody