Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Protikorozní ochrana litinových trub

Trouby a tvarovky z tvárné litiny používané pro výstavbu vodovodů jsou již při výrobě opatřovány vnitřními a vnějšími ochrannými povlaky zajišťujícími jejich odolnost proti korozi.

Trouby a tvarovky z tvárné litiny používané pro výstavbu vodovodů jsou již při výrobě opatřovány vnitřními a vnějšími ochrannými povlaky zajišťujícími jejich odolnost proti korozi – a to jak z vnější, tak i z vnitřní strany trub. Konkrétní výběr provedení ochrany potrubí závisí na několika faktorech. Důležité je zohlednit především vlastnosti protékajícího média, agresivitu zeminy, vliv podzemní vody, způsob pokládky aj.

Jednotlivé způsoby ochrany lze téměř libovolně kombinovat, co se týká ochrany vnějšího a vnitřního povrchu. Platí, že pro vnější i vnitřní povrch je volen jiný způsob ochrany, tj. typ povrchu.

Vnější povrch – příklady:

  • žárové nanášený zinek s krycí vrstvou (epoxidový nátěr, cementová malta, bitumenový nátěr, extrudovaný polyetylén nebo polyurentan)
  • žárově nanášená slitina zinku a hliníku (zinalium) + epoxidový nátěr

Vrstva zinku bývá nejméně 200 g/m2.

Vnitřní povrch – příklady:

  • stříkaný polyuretan
  • odstředivě nanesená vysokopecní cementová malta
  • epoxidová pryskyřice

 

 

 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody