Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Modely provozování vodohospodářské infrastruktury

Vlastník vodovodu či kanalizace je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Avšak provozování vodovodu či kanalizace může vlastník zajistit vlastními silami nebo může uzavřít smlouvu o provozování infrastruktury s provozovatelem.  

Vlastník vodovodu či kanalizace je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Avšak provozování vodovodu či kanalizace může vlastník zajistit vlastními silami nebo může uzavřít smlouvu o provozování infrastruktury s provozovatelem. 

V podmínkách ČR jsou aktuálně uplatňovány následující modely provozování vodohospodářské infrastruktury.

Model samostatného provozování

Obec jako vlastník sama provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. Zajišťuje tedy jak vlastní provoz, tak i další činnosti jako např. výběr vodného či stočného, vydává povolení k vypouštění odpadních vod. Obec je tedy odpovědná za provozování v plném rozsahu povinností definovaných zmíněným zákonem.

Vybrané odborné činnosti může zajišťovat externí firma, např. může jít o opravy řadů a objektů, řešení havárií či montáže přípojek, apod. Nesmí se však jednat o skrytý oddílný model provozování.

Vlastnický model provozování

Vlastnický model provozování je uplatňován v případě, kdy vlastník či více vlastníků založí organizaci,  která je pak provozovatelem infrastruktury. Tato organizace je 100% vlastněna právě vlastníkem či vlastníky infrastruktury. Provozování probíhá na základě smlouvy či pověření.

Jedná se o poddruh oddílného modelu provozování - vlastník vodohospodářské infrastruktury uzavírá dlouhodobou smlouvu o provozování vodohospodářské infrastruktury s provozovatelem, ve kterém vlastnický podíl. Provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku se zadává formou in-house veřejného zadávání.

Smíšený model provozování

Smíšený model představuje situaci, kdy provozovatel a vlastník infrastruktury je jedna a tatáž osoba, avšak podíl zde může mít i soukromý sektor (nikoliv jen obecní vlastník).

Vlastník vodohospodářské infrastruktury vloží infrastrukturní majetek do obchodní společnosti, která jej poté vlastní i provozuje, vlastník má v provozovateli majetkový podíl. Formou smíšeného modelu je také samoprovozování v případě obcí.

Oddílný model provozování

Provozování infrastruktury je realizováno tzv. provozní společností s majetkovou účastí odlišných subjektů od vlastníka infrastruktury. V rámci oddílného modelu provozování je uzavřena dlouhodobá smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (obcí) a provozovatelem (soukromou společností). Aktuálně se jedná o nejčastější variantu provozního modelu v ČR.

Tento provozní model je tedy založen na spolupráci mezi vlastníkem vodovodu či kanalizace a provozovatelem. Provozovatel užívá a provozuje vodovod nebo kanalizaci a poskytuje služby s tím spojené. Provozovatel současně přebírá některé povinnosti a rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese vlastník. Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury nájemné za užívání vodovodu či kanalizace a naopak vybírá vodné a stočné uživatelů.

Vlastník vodohospodářské infrastruktury uzavírá dlouhodobou smlouvu s provozovatelem zabezpečující provozování vodohospodářské infrastruktury. Pokud je příjemcem vodného nebo stočného provozovatel (koncesní smlouva), jedná se o čistě oddílný model provozování. Pokud je příjemcem vodného nebo stočného vlastník (servisní smlouva), jedná se o model oddílný se servisní smlouvou. Oba dva druhy mohou zahrnovat model vlastnický, kde je vlastník vodohospodářského infrastrukturního majetku zároveň vlastníkem provozovatelské společnosti.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody