Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Pět otázek k pitné vodě a koronaviru

Je pitná voda z vodovodu bezpečná v době pandemie koronaviru? Je nutné pitnou vodu před pitím převařit? Je pitná voda vhodná pro mytí rukou? Je bezpečné pití vody ze soukromých studní? Musím si koupit balenou vodu nebo skladovat pitnou vodu?

1. Je pitná voda z vodovodu bezpečná v době pandemie koronaviru?

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že „přítomnost viru SARS-CoV-2 nebyla doposud detekována v systémech zásobování pitnou vodou a na základě současných důkazů je riziko ohrožení zásobování vodou tímto virem nízké.“ Rovněž U. S. EPA doporučuje, aby američtí občané nadále používali a pili vodu z vodovodu jako obvykle.

Státní zdravotní ústav ČR k problematice nového koronaviru uvádí: „I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.“

Ano, pitná voda je i nadále bezpečná.

2. Je nutné pitnou vodu před pitím převařit?

Vzhledem k výše uvedenému není nutné pitnou vodu odebranou z veřejného vodovodu převařovat. Na druhou stranu, má se za to, že varem po dobu pěti minut bude virus zničen.

3. Je pitná voda vhodná pro mytí rukou?

Ano, stále platí, že je doporučováno používat pitnou vodu jako obvykle. Tedy je vhodná i pro mytí rukou v kombinaci s mýdlem nebo jiným prostředky jako prevence před nákazou koronavirem. Doručená doba mytí rukou je alespoň 20 sekund.

4. Je bezpečné pití vody ze soukromých studní?

Pokud voda za běžných podmínek splňuje požadavky kladené na pitnou vodu podle platných předpisů, pak bude vysoce pravděpodobně vyhovující i v čase epidemie koronoviru. Pokud však voda není běžně ošetřována dezinfekčními prostředky je vhodné zvážit nasazení některého z vhodných postupů dezinfekce vody – kontaktujte odborného dodavatele.

5. Musím si koupit balenou vodu nebo skladovat pitnou vodu?

V současné době neexistují žádné náznaky, že koronavirus způsobující nemoc COVID-19 by mohl proniknout do systému zásobování pitnou vodou nebo ovlivnit spolehlivé zásobování vodou.

Není tedy nutné uvažovat o používání balené pitné vody.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody