Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vodárenská akciová společnost získala Národní cenu za společenskou odpovědnost

Vítězství a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj získala v kategorii podnikatelský sektor v letošním roce VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Její zástupci cenu převzali z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a náměstka ministra pro životní prostředí Jana Kříže.

„Vítězství v Národní ceně za společenskou odpovědnost je pro nás velkou poctou. Společenskou odpovědnost vnímáme jako gentlemanství, které patří k životu, ale není pro každého samozřejmostí. Jsme rádi, že se nám daří ho rozvíjet,“ uvedl generální ředitel společnosti Lubomír Gloc. „V letošním a loňském roce se nám podařilo stát na stupních vítězů v soutěžích o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, z toho logicky vyplynulo ucházet se i o cenu nejvyšší – národní,“ doplnil jeho slova předseda představenstva Jindřich Král.

Vysoké bodové ohodnocení vedoucí až k vítězství bylo odrazem toho, že VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se kromě provozování vodovodů a kanalizací ve více než 700 obcích v krajích Jihomoravském a na Vysočině odpovědně a systematicky stará o životní prostředí, v rámci řady projektů vysvětluje dětem, kde se voda v přírodě bere a jak je třeba ji upravit, než se dostane k nim domů. Nemalé finanční prostředky pak společnost vynakládá tak na podporu řady akcí určených pro děti, ale také například handicapované. Jen v letošním roce společnost připravila nebo podpořila více než 100 akcí. Odborná porota ocenila také to, jak si společnost váží svých zaměstnanců. Kromě toho společnost každoročně připravuje odborné konference a semináře na aktuální témata z oblasti vodárenství.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj letos prošla významnou změnou. Účastníci ceny byli letos hodnoceni podle modelu "Committed to Sustainability", vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. "Díky novému modelu je Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy. Rada kvality tak vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. To je plně v souladu s cíli Ministerstva průmyslu a obchodu, které považuje společensky odpovědné podnikání za základ trvale udržitelné ekonomiky," uvedl k hodnocení Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

„Hodnocení podle modelu "Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit

a Products. Poskytuje účastníkům ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází. Současně ukazuje, kterým směrem by se v oblasti CSR měla organizace ubírat a na jaké věci se zaměřit, čímž pomáhá rozvíjet problematiku společenské odpovědnosti maximálně efektivně," doplnila principy hodnocení ceny Alena Plášková, předsedkyně představenstva Sdružení pro oceňování kvality. 

 „Pro naši společnost je toto hodnocení velmi významné. Díky závěrečné hodnotící zprávě přesně víme, co máme ve společnosti nastaveno správně a na co bychom se měli v příštím období zaměřit,“ uvedl generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Lubomír Gloc.

 

 

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody