Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Vrtaná studna jako zdroj kvalitní vody pro rodinný dům

Realizace vrtané studny je jedna z možností, jak zajistit jímání podzemní vody. Kromě vrtaných studní lze použít také studny kopané či jímací zářezy. Pro účely zásobování rodinného domu nebo chaty je právě vrtané studna velmi vhodným řešením. Stavba vrtané studny se však neobejde bez účasti odborné firmy.

Většina firem zabývajících se vrtanými studnami nabízí komplexní službu zahrnující prvotní obhlídku místa, zpracování nezbytné dokumentace a následnou realizaci.

Příprava nutná

Před zahájením stavebních, resp. vrtných prací je naprosto nezbytné provést prvotní obhlídku místa, přičemž je určeno nejvhodnější místo pro realizaci vrtané studny. Pracovníci by se měli jednak zabývat, jak se nejlépe dostanou s vrtnou soupravou k místu vrtání tak, aby nedošlo ke škodám na vegetaci, chodnících a přilehlých stavbách. Kromě tohoto, a to je neméně důležité, je potřeba vyhodnotit geologické a hydrogeologické vlastnosti pozemku v místě vybraném pro vrtanou studnu, odhadnout hloubku studny a zvolit odpovídající vrtnou techniku. Pro tyto účely je velmi vhodné nechat si zpracovat hydrogeologický posudek.

V rámci obhlídky místa je potřeba s prováděcí firmou dohodnout všechny podmínky týkající se jak vlastní realizace, tak i formální náležitosti.

Vrtaná studna

A jaký je postup při vlastní realizaci? Od solidního dodavatele vrtané studny očekávejte úplnou službu počínaje dodržením termínu a konče předáním hotového a komplexního díla.  Samotné vrtání studny je otázkou jednoho až dvou pracovních dnů. Po vyvrtání musí být vrtaná studna odpovídajícím způsobem vystrojena. Nejméně musí být vyvložkována tzv. pažnicí, která je obsypána filtrem – vrstvou štěrku. Pokud má studna sloužit jako zdroj pitné vody, vždy si k použitým materiálům vyžádejte od dodavatele studny tzv. atest na pitnou vodu – tento dokument potvrzuje shodu vlastností materiálu s legislativními požadavky pro styk s pitnou vodou.

Dokončení studny

Součástí prací má být i čerpací zkouška, která prokáže vydatnost studny – klíčová informace pro uživatele vrtané studny o tom, kolik vody může odebírat.

Nad vrtanou studnou je vhodné si nechat provést rovnou šachtu, která umožní přístup ke studni popř. umístění či ovládaní čerpací techniky. Součástí objednávky by mělo být dodání alespoň základní čerpací techniky pro okamžité čerpání vody ze studny. A nakonec vždy žádejte předávací protokol.

Využití studny

Zřízením vrtané studny získá uživatel vlastní nezávislý zdroj vody a v závislosti na podmínkách mnohdy i zdroj kvalitní vody. Využití vrtané studny může být různé: od zalévání zahrádky, napouštění bazénu až po zdroj pitné vody. Pokud má být studna zdrojem pitné vody, je naprosto nezbytné před jejím požitím nechat provést úplný rozbor kvality vody v akreditované laboratoři.

 

Sponzorováno

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody