Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Není čerpadlo jako čerpadlo

čerpadlo

Čerpadel existuje celá řada různých typů, lišících se nejen vizuálně na první pohled, ale i konstrukčním a provedením, principem práce a účelem použití.

Čerpadel existuje celá řada různých typů, lišících se nejen vizuálně na první pohled, ale i konstrukčním a provedením, principem práce a účelem použití.

čerpadlo

Na první pohled lze s jistotou rozeznat čerpadla povrchová a ponorná. První jmenovaná jsou také označována jako čerpadla do suché jímky, která se umisťují zásadně nad hladinu čerpané vody a vždy zahrnují i sací část potrubí. Většina takových čerpadel se vyznačuje samonasávací schopností – dokáží nasát vodu i v případě, že v sacím potrubí je přítomen vzduch. O ponorných čerpadlech naopak mluvíme někdy jako o čerpadlech do mokré jímky. Jejich konstrukce totiž dovoluje umístění pod hladinu vody (resp. jiné kapaliny) v čerpací jímce. Právě tato vlastnost umožňuje ponorným čerpadlům čerpání i ze značných hloubek. Většina dnes prodávaných ponorných čerpadel je provedena jako soustrojí – vlastní čerpadlo a motor.

Dalším rozeznávacím znakem čerpadel je poloha jejich osy, podle čehož lze čerpadlo označit za horizontální či vertikální.

Pokud nás bude zajímat rozdělení čerpadel podle způsobu práce s energií, pak se bavíme v zásadě o dvou typech – o čerpadlech hydrodynamických a hydrostatických (a případně i jiných, např. mamutích, elektromagnetických, …).

Hydrodynamická čerpadla jsou čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické energie v kinetickou a potenciální energii kapaliny. Klíčovou součástí hydrodynamických čerpadel je ve většině případů oběžné kolo – jedná se o tzv. lopatková čerpadla. Dalším typem jsou pak čerpadla proudová. U proudových čerpadel je kapalina dopravována energií hnací tekutiny, kterou může být jiná kapalina, plyn nebo pára.

Lopatková čerpadla jsou dále dělena podle směru výstupu čerpané vody na:

  • radiální, která pracují jako odstředivá;
  • axiální, která pracují jako vrtulová;
  • diagonální, jejichž funkce spojuje oba principy.

Odstředivá čerpadla jsou asi obecně nejpoužívanějším typem čerpadel. A to díky jejich velmi dobrým vlastnostem pro čerpání vody, ať již čisté či znečištěné. Odstředivá čerpadla dosahují velmi vysokých průtoků a jsou velmi spolehlivá.

{source}
<!-- Kontextová reklama Sklik -->
<div id="sklikReklama_32345"></div>
<script type="text/javascript">
    var sklikData = { elm: "sklikReklama_32345", zoneId: 32345, w: 400, h: 250 };
</script>
<script type="text/javascript" src="http://c.imedia.cz/js/script.js"></script>
{/source}

U hydrostatických čerpadel je tlak vyvozován přímým silovým působením funkční části čerpadla (pístu, membrány atd.) na kapalinu. Podle způsobu pohybu funkční části lze hovořit o čerpadlech rotačních, s kmitavým pohybem, hadicových a kombinovaných. Jako příklad čerpadel rotačních můžeme uvést čerpadla vřetenová.

Vřetenová čerpadla jsou dostupná v provedení horizontálním i vertikálním. Zatímco v prvním případě se toho využívá pro přečerpávání, dopravu a dávkování kapalin převážně ve výrobních linkách v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu, vertikální verze se využívá hlavně jako ponorná čerpadla pro čerpání čisté, mírně znečištěné užitkové i silně znečištěné splaškové vody z malých i velkých hloubek.

Výhodami hydrostatických čerpadel ve srovnání s čerpadly hydrodynamickými jsou:

  • větší účinnost, protože je zde jednodušší transformace energie;
  • samonasávací schopnost;
  • možnost čerpat i kapaliny o vyšší viskozitě.

Nevýhodami hydrostatických čerpadel ve srovnání s čerpadly hydrodynamickými jsou:

  • vyšší cena;
  • větší rozměry.

Kalová čerpadla

Samostatným pojmem jsou čerpadla v prodeji označovaná jako kalová. Jedná se o čerpadla různého provedení schopná čerpání velkých objemů mělké vody, kde může být zároveň s vodou přisáván částečně i vzduch. Kalová čerpadla jsou používána například k napouštění nádrží a rybníků či odčerpávání vody v záplavové oblasti (např. zatopených sklepů apod.). Kalová čerpadla jsou konstrukčně a principiálně sestrojena jako proudová, případně kombinace odstředivého a proudového čerpadla.

Pod pojem kalové čerpadlo, tedy ponorné čerpadlo vhodné i pro bahnitou a zakalenou vodu, bývají dnes častěji prodávána čerpadla odstředivá doplněná o rozmělňovací mechanismus.

Sponzor článku:

www.obchodcerpadel.cz

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody