Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Katalog drsností podle Manninga

Webový katalog drsností je doplňkem k běžně používaným tabulkám drsností dle Manninga. Fotografie mohou pomoci studentům začátečníkům i pokročilým s určením součinitele drsnosti. Katalog může napomoci k porozumění faktorů, které ovlivňují výslednou hodnotu součinitele.

Katalog drsností (Smelík a kol., 2011) najdete na samostatných stránkách.

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody