Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Potřeba vody - koeficienty nerovnoměrnosti

Pro stanovení špičkových hodnot potřeby vody jsou používány koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti.

Pro stanovení špičkových hodnot potřeby vody jsou používány koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti takto:

  • maximální denní potřeba vody Qd – průměrná denní potřeba vody násobená koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Potřeba vody kolísá v průběhu roku i týdnů, hodnoty kd závisí na velikosti a charakteru spotřebiště;
  • maximální hodinová potřeba vody Qh – největší potřeba vody po dobu jedné hodiny ve dnech s maximální denní potřebou; stanoví se z maximální denní potřeby vody násobením koeficientem hodinové nerovnoměrnosti kh.

Koeficient denní nerovnoměrnosti

Doporučené hodnoty (empiricky stanovené) koeficientu denní nerovnoměrnosti kd:

Velikost spotřebiště
[počet obyvatel]

kd

do 500 obyvatel

1,50

500 - 2 000 obyvatel

1,35

2 000 - 20 000 obyvatel

1,30

20 000 - 1 mil. obyvatel

1,25

nad 1 mil. obyvatel

1,20

Hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti podle historické Směrnice č. 9/1973:

Velikost spotřebiště
[počet obyvatel]

kd

do 1 000

1,5

1 000 – 5 000

1,4

5 000 – 20 000

1,35

20 000 – 100 000

1,25

nad 100 000

1,15

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti

Hodnoty koeficientu hodinové nerovnoměrnosti kh se určují na základě charakteru zástavby přibližně v intervalu 1,8 – 2,1. Kde vyšší hodnoty jsou doporučeny pro spotřebiště sídlištního charakteru. Uvedený rozsah je však pouze orientační a konkrétní hodnota závisí silně na charakteru spotřebiště.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody