Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Bienální konference CzWA - výzva k podání abstraktů

20.-22.9.2023, Litomyšl

Bienální konference CzWA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou a pod záštitou státní správy již od roku 1995.

Abstrakty na 15. bienální konferenci CzWA VODA 2023 je možné podávat do 15. března 2023.

Detailní pokyny pro podání abstraktu příspěvku naleznete na stránce https://www.bienalkaczwa.cz/pro-autory/podani-abstraktu.

Další potřebné informace o konferenci naleznete na webové stránce konference https://www.bienalkaczwa.cz/ .

 

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Využití ozónu při úpravě vody

Ozón je přírodní plyn, laické veřejnosti známý především v souvislosti se široce publikovaným problémem úbytku ozónové vrstvy ve stratosféře. Problematika tzv. ozónové díry vyvolala celou řadu výzkumů, a za interpretaci vzniku a rozkladu ozónu v atmosféře byla chemikům Paulu J. Crutzenovi, Mariu J. Molinovi a F. Sherwood Rowlandovi udělena Nobelova cena za chemii. Odborné veřejnosti je pak ozón znám také jako silné oxidační a desinfekční činidlo se širokým spektrem praktického využití v různých oborech, jako jsou vodní hospodářství, potravinářský průmysl, medicína, atd.