Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Drsnost potrubí

Hodnota drsnosti potrubí závisí na trubním materiálu a druhu vnitřní výstelky, ale také na podmínkách uvnitř potrubí.

Tlakové ztráty třením po délce lze vyčíslit za použití různých výpočtových vztahů a vyjádření drsnosti:

  1. Manning - součinitel drsnosti n [-];
  2. Hazen-Williams - součinitel drsnosti c [-];
  3. White-Colebrook - drsnost k [mm], též Δ [mm].

Skutečná hodnota drsnosti potrubí závisí nejen na trubním materiálu a druhu vnitřní výstelky, ale především i na podmínkách uvnitř potrubí - vlastnosti dopravované vody, druh a počet spojů, tvarovek a armatur na trubním vedení.

Doporučené hodnoty výpočtových (návrhových) součinitelů drsnosti:

Materiál Manning Hazen-Williams White-Colebrook
n [-] c [-] kmin [mm] kstr [mm] kmax [mm]
PVC, PE, PP 0,008 150 0,001 0,01  
Sklolaminát 0,008 150 0,001 0,01  
Plastbeton 0,009 145 0,001 0,02  
Azbestocement 0,011 140 0,1 0,4 0,6
Kamenina, nová kvalitní 0,010 130   0,25  
Kamenina - výpočtová hodnota 0,012 125   0,4  
Kamenina, použitá 0,013 100 0,3   1,5
Ocel, bezešvá nová 0,010 140 0,015 0,05 0,09
Ocel, svařovaná nová 0,010 140 0,04   0,1
Ocel, s nátěrem nová 0,010 135 0,05 0,1 0,15
Ocel, použitá vyčištěná 0,011 130 0,15   0,4
Ocel, mírně zrezivělá, lehce inkrustovaná 0,012 120 0,25 0,4 1,0
Ocel, silně inkrustovaná 0,015 85 2 3 >4
Litina, nová s výstelkou 0,010 135 0,1   0,3
Litina, nová bez výstelky 0,011 125 0,15 0,3 0,6
Litina, zrezivělá, lehce inkrustovaná 0,013 110 1   1,5
Litina, silně inkrustovaná 0,015 85 2 3 >4
Potrubí s novou cementovou vystýlkou 0,010 125 0,05 0,2 0,8
Betonové trouby, kvalitní hlazený povrch 0,012 110 0,2   0,5
Betonové trouby, běžně po použiti 0,013 95 0,5 1 1,5
Betonové trouby, po dlouhé době provozu, hrubý povrch 0,015 85 1 3 >5
Beton, monolitický - ocelové bednění 0,010 130 0 0,15 0,018
Beton, monolitický - dřevěné bednění 0,012 110 0,06   0,6
Keramická vyzdívka 0,010 125 0,1 0,2 0,5

Zdroj: Tuhovčák a kol.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody