Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Značení trubních materiálů

Ve vodárenství používané trubní materiály se podle zvyklostí a norem označují následujícími zkratkami.

Ve vodárenství používané trubní materiály se podle zvyklostí a norem označují v dokumentaci následujícími zkratkami. První uvedená zkratka odpovídá normě ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu, další zkratky uvedené v závorce jsou alternativní - používané např. v zahraniční literatuře:

  • azbestocement ... A (AC)
  • litina šedá ... LT (GG)
  • litina tvárná ... TLT (GGG)
  • ocel ... O (OC, ST)
  • polyvinylchlorid ... PVC
  • polyetylén lineární ... lPE
  • polyetylén rozvětvený ... rPE
  • předpjatý železobeton ... ZBP
  • sklolaminát ... SKL (GRP)

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody