Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Sever Písecka se napojí na jihočeskou vodárenskou soustavu

Severní část Písecka, tedy i celého Jihočeského kraje, se na jaře 2014 dočká kvalitní pitné vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy, která zásobuje už 370 tisíc Jihočechů.

Severní část Písecka, tedy i celého Jihočeského kraje, se na jaře 2014 dočká kvalitní pitné vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy, která zásobuje už 370 tisíc Jihočechů. „Nejdříve se zde napojí obce Škvořetice a Lom a město Mirotice. Tím se vyřeší zdejší dlouholetý problém s množstvím a kvalitou pitné vody, který limituje běžný život i rozvoj obcí a území,“ říká Antonín Princ, ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS), který je vlastníkem a provozovatelem soustavy a investorem stavby. Ta vyjde na zhruba 24 milionů korun. Polovinu sumy, tedy11,8 milionů, uhradí Ministerstvo zemědělství ČR.

Stavba začala v závěru loňského roku a nyní je zhruba v polovině. Dokončena má být v dubnu letošního roku. Její klíčovou součástí je vybudování vodovodního řadu dlouhého 8 kilometrů od vodojemu Sedlice do Mirotic. Díky dosavadní příznivé zimě pokračují terénní práce podle harmonogramu.

„Po všech zdánlivě až nekonečných peripetiích se sháněním finančních dotací se nám podařilo tuto investici dovést až do stavební fáze. Jsme na to opravdu pyšní. Pomohla nám dokonale připravená stavba, včetně dokončeného výběrového řízení na zhotovitele. A také zájem a spolupráce místního svazku obcí,“ říká Antonín Princ.

Mirotice, v nichž žije na 1200 obyvatel, jsou jednou z obcí regionu, které mají s vlastními vodními zdroji dlouhodobě problémy. Při každé povodni jsou několik dní bez vody, naposledy to bylo loni v červnu plných 24 dní.

Starosti tím vodárenskému svazu ale nekončí. Dotace bude potřeba i pro II. etapu stavby, která by na vodárenskou soustavu napojila také Čimelice a Mirovice. K tomu je ale potřeba vybudovat nový řad dlouhý 12,5 km a vodojem v Čimelicích celkem za zhruba 80 milionů korun.

Tady nás opět čekají složitá jednání po úřadech, neboť podle našich pravidel musí být součástí financování těchto nenávratných investic do liniových staveb spoluúčast státu, kraje či evropských institucí,“ uvedl Antonín Princ.

Severní část Písecka je lokalitou, kde kvalitní pitná voda desetiletí chybí. Například v Čimelicích voda, čerpaná z místních zdrojů obsahuje zvýšené množství radonu a uranu. JVS přitom garantuje plynulou dodávku kvalitní vody bez omezení množství a její cenovou stabilitu Ta je jedním z jeho hlavních cílů, neboť svaz vlastní samy obce. O připojení na jihočeskou vodárenskou soustavu přitom mají zájem i sousední obce ze středních Čech.

„Starostové obcí potýkajících se dlouhodobě s nedostatkem a špatnou kvalitou vody si uvědomují, že voda z římovské přehrady by jim přinesla cenovou i objemovou stabilitu. Zvláště, když udržet kvalitu pitné vody z vlastních lokálních zdrojů je stále dražší a problematičtější,“ uzavřel Antonín Princ.

 

 

 

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment