Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Podpora oprav domovních olověných rozvodů

V České republice je stále jisté procento olověných vodovodních přípojek, zejména v historických částech větších měst. A jak známo tento materiál je považován za nevhodný pro styk s pitnou vodou ze zdravotního hlediska.

Pokud právě vaše nemovitost je napojena na vodovod prostřednictvím olověné přípojky, můžete využít dotační program Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014“ a získat dotaci na opravu přípojky. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tisíc Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti započala 2. prosince 2013 a končí 17. února 2014.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad .

K žádosti o podporu je třeba doložit protokol akreditované laboratoře, uvedené v metodickém pokynu k programu, o zjištění koncentrace olova v pitné vodě překračující právě 10 µg olova na litr vody.

Bližší informace k programu lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment