XXI. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2017 proběhne ve dnech 16. - 17. 3. 2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně.

Konference VODA ZLÍN tradičně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Odborné referáty se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a realizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů, a v neposlední řadě také zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů. Součástí konference je také prezentace předních firem zabývajících se výrobním, dodavatelským, obchodním i servisním programem v oboru vodního hospodářství.

Konference VODA ZLÍN 2017 je zařazena do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je hodnocena 2 kreditními body.

Závazná přihláška na konferenci VODA ZLÍN je k dispozici na stránkách společnosti Moravská vodárenská, a.s.

Přílohy
Download this file (voda_zlin_program_2017.pdf)Voda Zlín 2017[Program konference]