16. ročník konference s mezinárodní účastí Pitná voda se uskuteční ve dnech 6.-8. října 2015 v Trenčianských Teplicích.

Konference má vzdělávací charakter a je určená pracovníkům z odboru vodárenství, kteří se zaobírají problematikou pitné vody, provozovatelům vodárenských sítí a dálkových přivaděčů, provozovatelům malých obecních vodovodů, zástupcům obcí, pracovníkům hygienických stanic a vodoprávních úřadů jako i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

V příloze naleznete bližší informace o konferenci a přihlášku.