Po úspěšném prvním ročníku této konference, která v plné míře prokázala nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody se organizátoři rozhodli uspořádat v roce 2015 druhý ročník této konference, tak jak přislíbili v závěru jejího prvního ročníku.

Konference je zaměřena mimo jiné na tato témata:

  • Vliv klimatického sucha na režim podzemních vod.
  • Systémová opatření vedoucí ke snižování vlivu sucha na podzemní vody a operativní možnosti překonávání období nedostatku podzemní vody.
  • Synergické efekty způsobů eliminace sucha v jeho jednotlivých podobách (sucho meteorologické, zemědělské, lesnické, hydrologické, apod.).
  • Výhledy využití geotermální energie v ČR.
  • Zkušenosti s využitím vysokoteplotních hydrotermálních zdrojů a jejich vliv na okolní vodní ekosystém.
  • Příklady preventivních a operativních řešení krizových situací potenciálního nebo reálného narušení vodního režimu podzemních vod a prognosní simulace vlivu vrtů pro tepelná čerpadla na okolí pomocí matematických modelů.

Druhý ročník konference se bude konat v Hotelu Vista, Dolní Morava. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech či pod níže uvedenými odkazy.