Konference Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody se uskuteční ve dnech 1.-2.10.2014 ve Štrbském Plese.

Konference Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody navazuje na již zrealizované tři ročníky konference Modernizace a optimalizace úpraven vod v ČR. Přístup k problematice pitné vody je z celoslovenského pohledu dlouhodobě podceňován. Nastávající období představuje v rámci České republiky výzvu, jednak z pohledu řízení optimalizace zásobování z dostupných zdrojů vody, jednak zabezpečení zvýšení procenta zásobování kvalitní pitnou vodou. Správná praxe v řízení společností zajišťujících pitnou vodu se výrazně podílí kvantitativně i kvalitativně na udržitelném rozvoji. Kvalita, ale i efektivnost vodohospodářských služeb, má dopad na prakticky všechny společenské aktivity. K úspěšnému rozvoji všech aktivit optimalizace zásobování chce přispět tato, ale i následující v dvouletém cyklu se konající konference.
Připravovaná konference, ale i následné konference budou reagovat na aktuální problematiku zásobování kvalitní pitnou vodou obyvatelstva spojenou i s výsledky a poznatky z vývoje, výzkumu a výroby.

Tematické zaměření konference

  • předpřípravné práce potřebné pro modernizaci úpraven vod
  • reálné možnosti aplikace nových technologií v úpravnách vody v České a Slovenské republice z pohledu teoretického
  • využití nových technologií v provozech úpraven vod

Portál Vodovod.info je jedním z mediálních partnerů konferece.

Bližší informace o konferenci naleznete v přiložených materiálech.