Ve dnech 10. - 12. 4. 2019 se koná v Rychnově nad Kněžnou 6. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi. Hlavním tématem jsou letos „Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu“.

Součástí bude slavnostní společenský večer k 25. výročí založení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a exkurse po východočeských lokalitách.

Odbornými garanty jsou RNDr. Svatopluk Šeda, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., a Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Záštitu převzaly SOVAK a ČAH. Konferenci pořádají společně Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., FINGEO a STUDIO AXIS spol. s r.o.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na stránce:

https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=730&record=32430