Vytisknout

Vodovod.info

Portál Vodovod.info nabízí možnost publikace článků na téma z oboru vodárenství či příbuzných oborů. K publikaci jsou přijímány následující typy článků:

Recenzované články

Původní vědecké nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměřené do příslušné sekce portálu (např. „Vodárenství“) a dále jsou označeny ve své dolní části jménem/-ny recenzenta/-tů, v případě potřeby je přiložen i komentář recenzenta/-tů.

O přijetí či nepřijetí článku k publikaci rozhoduje redakční rada portálu, která dále doporučí vhodné recenzenty.

Průběh recenzního řízení

Odborné články přijaté redakční radou jsou postoupeny dvěma nezávislým oponentům, kteří ke článku zpracují recenzní posudek. Struktura recenze není pevně dána. Recenzenti podají v rámci recenze k článku vyjádření: bez připomínek, s drobnými připomínkami nebo se závažnými připomínkami. V případě, že má recenzent k článku závažné připomínky, je autor (či autorský kolektiv) povinen se k připomínkám vyjádřit a zapracovat je před zveřejněním do článku. V případě požadavku recenzenta může být společně s článkem zveřejněn jeho komentář.

Výběr recenzentů je plně v kompetenci redakce. Recenzní posudky jsou uloženy v elektronické podobě v redakci.

Pokyny pro autory

Text příspěvku zasílejte výhradně cestou emailu k rukám Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve formátu Word s následující strukturou:

Doporučený rozsah článku je 6 stran A4.

Redakce si vyhrazuje právo na případné zamítnutí zveřejnění článku, na výběr termínu zveřejnění, provedení jazykové korektury a drobných redakčních a formálních úprav. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení. Redakce si také vyhrazuje právo zveřejnit u článku redakční poznámku či komentář recenzenta.

Odborné nerecenzované články

Portál přijme ke zveřejnění i články odborného charakteru, které nepředstavují původní vědecké a přehledové statě, avšak jsou svým obsahem hodnotné pro čtenáře. Podmínky pro přijetí a publikaci takových článků platí obdobně jako u výše popsaných recenzovaných článků, avšak tyto nejsou podrobovány recenznímu řízení.

Může se jednat o články např. popisující realizaci vodohospodářského díla či shrnující určitou problematiku.


 

Podmínky publikace článků komerčního charakteru jsou popsány zde Firemní prezentace