Webový katalog drsností je doplňkem k běžně používaným tabulkám drsností dle Manninga. Fotografie mohou pomoci studentům začátečníkům i pokročilým s určením součinitele drsnosti. Katalog může napomoci k porozumění faktorů, které ovlivňují výslednou hodnotu součinitele.

Katalog drsností (Smelík a kol., 2011) najdete na samostatných stránkách.