Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Pro ideální kapalinu má viskozita nulovou hodnotu. Kapaliny s nenulovou viskozitou se označují jako viskózní (neboli vazké).

Dynamická i kinematická viskozita vody jsou obě závislé na teplotě, jak ukazuje následující tabulka. Při vodárenských výpočtech jsou nejčastěji uvažovány hodnoty pro teplotu 10 °C.

 

Teplota
[°C]
Dynamická viskozita
10-3 [Pa.s]
Kinematická viskozita
10-6m2s-1
0 1,787 1,787
5 1,519 1,519
10 1,307 1,307
20 1,002 1,004
30 0,798 0,801
40 0,653 0,658
50 0,547 0,553
60 0,467 0,475
70 0,404 0,413
80 0,355 0,365
90 0,315 0,326
100 0,282 0,294

Závislost kinematické viskozity vody na teplotě je vyjádřena i následujícím vztahem:

Viskozita vody    [m2s-1],

 

 

kde teplota T je ve oC.