Odborný seminář "Teórie a praxe ve vodárenství" zaměřený na témata progresívní způsoby úpravy vody a program monitorování pitné vodyse uskuteční 26.-27.března v Hotelu SOREA TRIGAN Baník na Štrbském Plese.

Tématické zaměření semináře:

Vhodný a opodstatnený spôsob úpravy vody môže významne zvýšiť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody. Môže však aj prispieť k správnemu a efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov pri dodávaní pitnej vody spotrebiteľovi. Na podporu „Zabezpečenia dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody z verejných vodovodov pre obyvateľstvo SR“ je zameraný tiež špecifický cieľ č. 2 Operačného programu „Kvalita životného prostredia na obdobie rokov 2014 – 2020“, ku ktorého napĺňaniu chce seminár prispieť odbornými prednáškami, ale i praktickými poznatkami a skúsenosťami.

Původní názevy:

Teória a prax vo vodárenstve, Progresívne spôsoby úpravy vody, Program monitorovania pitnej vody

Přílohy
Download this file (Program seminára_03 2019.pdf)Program[pdf]